fbpx

Vaše 2% premieňame na pomoc onkohematologickým pacientom. Aj tým z Ukrajiny.

Každý jeden dar vo výške dvoch percent premieňame na pomoc onkohematologickým pacientom.  Podiel zaplatenej dane je jednou z možností, ako môžete podporiť niektorú z registrovaných organizácií. V opačnom prípade prepadne…

Každý jeden dar
vo výške dvoch percent
premieňame na pomoc onkohematologickým pacientom. 

Podiel zaplatenej dane je jednou z možností, ako môžete podporiť niektorú z registrovaných organizácií. V opačnom prípade prepadne táto suma štátu, ktorého úlohy často supluje práve neziskový sektor. Lymfoma a Leukémia Slovensko sa aj tento rok uchádza o túto podporu. Váš príspevok tak aktívne formuje našu prácu a rozsah pomoci tým ľuďom, ktorým do života vstúpila rakovina krvi. Viac o nás si môžete prečítať kliknutím na odkaz: https://lymfom.sk/kto-sme/

Minulý rok sme vďaka vašej podpore poskytli pacientom viac ako 200 medicínskych konzultácií, viac ako 700 konzultácií pacientskeho dôverníka, zorganizovali rekondičný pobyt a dve pacientske stretnutia, spoluorganizovali onkokonferencie, vzdelávali a hájili záujmy pacientov.

Ešte stále máme veľa (veríme) dobrých nápadov a chuť zlepšovať stav, v akom onkohematológia na Slovensku je.

Bez vašej podpory to však nedáme.

 

 

 

Konflikt na Ukrajine zasiahol aj onkologických pacientov.

Okamžite potom, ako začal vojenský konflikt na Ukrajine sme spustili linku pomoci pre pacientov, ktorých zasiahla vojna v stave, keď sami museli bojovať s onkologickým ochorením.

Ide o nepredstaviteľnú záťaž nielen pre pacienta, ale aj celú jeho rodinu.

OnkoHelp Ukrajina

Linku obsluhujú aktuálne traja lekári, ktorí sa snažia popri podpornej práci najmä identifikovať pacientov, ktorí potrebujú pomoc okamžite, konzultovať liečebné možnosti a preložiť zdravotnú dokumentáciu do slovenčiny pre tých, ktorí sa rozhodnú hľadať útočisko a liečebné možnosti na Slovensku.

Súčasťou sú tiež ďalší dobrovoľníci, ktorí poskytujú pacientom základné informácie o tom, aké sú možnosti pomoci na Slovensku. Hľadáme tiež ubytovamie a ďalšie formy podpory, ktoré by uľahčili týmto pacientom ich situáciu.

OnkoHelp Ukrajina

Celý systém pomoci ukrajinským pacientom funguje paralelne so stále prebiehajúcimi aktivitami združenia pre slovenských onkohematologických pacientov.

 

Dôležité informácie a dokumenty pre poukázanie 2 % z podielu zaplatenej dane

 

K poukázaniu dane slúžia tieto dva základné dokumenty, ktoré vám potvrdia u vášho zamestnávateľa.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane pre FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

Informácie o našom združení:

Lymfoma a Leukémia Slovensko

Prešovská 346/39
821 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 30869960
právna forma: občianske združenie

S procesom poukázania 2% dane vám veľmi radi pomôžeme. Napíšte nám na manazment@lyl.sk

 

Všetkým darcom úprimne ďakujeme.

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Svetový deň boja proti rakovine
Nasledujúci článok
Teraz veľmi potrebujeme poznať váš názor a skúsenosti

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.