fbpx

Celkové príznaky sa objavia pri rozsiahlom postihnutí ochorením alebo keď sa lymfóm prejavuje agresívne a jeho prítomnosť zaznamená celý organizmus.

Často sa objavujú:

 • teploty nad 38° celzia,
 • nechutenstvo,
 • nevysvetliteľný úbytok na váhe,
 • potenie – najčastejšie v noci,
 • anémia (chudokrvnosť) v dôsledku nedostatku červených krviniek, ktorá sa prejavuje bledosťou a únavou
 • kožné vyrážky,
 • svrbenie kože po celom tele.

Prečítajte si tiež: Brožúra Syndróm únavy spôsobenej rakovinou

Dôležité je uvedomiť si, že celkové príznaky sú nešpecifické – môžu byť spôsobené celým radom závažnejších alebo menej závažných ochorení. Väčšina pacientov s uvedenými ťažkosťami lymfóm nemá.

Zdroje:

 • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
 • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
 • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
 • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.