fbpx

Podtypy

 • Hodgkin lymfóm (HL)
 • Non-Hodgkin lymfóm (NHL):
 • Folikulový lymfóm
 • Difúzny veľkobunkový lymfóm
 • Chronická lymfoblastová (lymfatická, lymfocytová) leukémia
 • Zriedkavé lymfómy

Zdroje:

 • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
 • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
 • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
 • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.