fbpx

HL- Hodgkinov lymfóm, predtým nazývaný Hodgkinova choroba (alebo v minulosti lymfogranulóm), je zhubné ochorenie (rakovina) lymfatického systému. Zhubné (malígne = nádorové) bujnenie znamená, že bunky nádoru môžu nekontrolovateľne rásť. Zhubné bujnenie sa začína v jednej lymfatickej uzline. Môže sa však rozšíriť hlavne lymfatickými cievami do celého tela, ale niekedy postihuje aj iné orgány, ktoré netvoria lymfatický systém. Všetky druhy rakoviny vznikajú zmenou genetickej informácie jednej jedinej bunky. Túto zmenu nazývame mutácia. Pri Hodgkinovom lymfóme došlo k mutácii v jednom druhu bielych krviniek (tzv. B-bunka, B-lymfocyt). Ľudské telo väčšinou nájde takto geneticky zmenené (mutované) bunky a ihneď ich zlikviduje. Ak geneticky mutované bunky uniknú kontrolnému mechanizmu tela, živelne sa množia. Proliferujú (množia sa) oveľa rýchlejšie ako normálne bunky tela a vytláčajú zdravé bunky tkaniva. Pri Hodgkinovom lymfóme sa tieto bunky množia najprv v lymfatických uzlinách, ktoré sa zväčšujú.

Informačnú brožúru pre pacientov si môžete stiahnuť TU

Zdroje:

  • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
  • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
  • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.