fbpx

V detskom veku predstavujú leukémie najčastejšie nádorové ochorenie, ktoré tvorí až 1/3 malignít tohto obdobia. Ročne sa na Slovensku diagnostikuje približne 40 prípadov tohto ochorenia. Zo všeobecného delenia by sme leukémie rozdelili na akútne a chronické.

Typy

Akútna myeloblastová leukémia (AML) – tvorí asi 20% prípadov, čo ju radí medzi druhé najčastejšie leukémie u detí, a jej úspešnosť liečby z hľadiska 5-ročného prežívania je 49-63%. 

Akútna lymfoblastová leukémia (ALL) – je najčastejšia forma akútnej leukémie u detí a tvorí približne 80% všetkých prípadov. Pokroky v liečbe však dosahujú 5-ročné prežívanie detí s týmto typom ochorenia až na 76-86% . 

Chronické leukémie sú u detí menej časté, pričom chronická lymfoblastová leukémia (CLL) je vo veľmi málo prípadoch prítomná (menej ako 1 %). Chronická myeloblastová leukémia (CML) tvorí zvyšné 3-4% prípadov. 

Príznaky

U detí sa príznaky leukémie (okrem nešpecifických) – prekinkovať podobajú náhle vzniknutým infekčným chorobám, ako sú chrípka či angína, pretože ako prvý príznak sa prejaví dlhotrvajúca horúčka, ktorá však spravidla nereaguje na bežne dostupné protizápalové lieky (napríklad Paralen, Ibalgin…), ktoré horúčky tlmia. Okrem iného bývajú deti veľmi spavé a unavené, čo je spôsobené horúčkou, ale aj chudokrvnosťou, ktorá u nich vzniká. 

U detí schopných chôdze sa prejavuje krívanie do jednej strany alebo odmietanie chôdze, prípadne nevysvetliteľné bolesti pri chôdzi. Všetky popísané príznaky sú spôsobené infiltráciou kostnej drene.  

Na koži sa u detí môžu nachádzať modriny, ktoré nemajú vlastnú príčinu úrazu alebo poruchy zrážania krvi. Krvácavé stavy sa môžu prejavovať aj krvácaním z nosa či úst, ďasien pri čistení zubov, ktoré ale nie sú spôsobené samotným poškodením orgánov alebo nesprávnou ústnou hygienou. 

Liečba

Liečba detí s leukémiou rôzneho typu je proces, ktorý si vyžaduje multidisciplinárny špičkový tím s dôrazom na intenzívnu starostlivosť o dieťa. Na Slovensku sa preto liečebný proces detí s leukémiou prebieha iba v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Liečba trvá spravidla 2 až 3 roky a je rozdelená do jednotlivých krokov, pričom dieťa dostáva intenzívnu kombinovanú chemoterapiu (intravenózne – podávané do žily, perorálne – tablety a v prípade potreby intratekálne – do mozgu. 

Začiatočná liečba trvá približne 6 týždňov a je potrebné navodenie obnovy správnej funkcie kostnej drene a útlm patologického procesu. Po dosiahnutí dostatočnej odpovede organizmu sa podstupuje ďalšia fáza liečby, tzv. konsolidačná, ktorej úlohou je ďalšie vytesnenie patologického procesu z tela a zastavenie bujenia buniek. Deti počas tejto fázy dostávajú aj liečivá, ktoré majú ochranný účinok na centrálny nervový systém (CNS) a bránia tak rozšíreniu choroby do CNS.  Poslednou fázou liečby je tzv. udržiavacia liečba, pri ktorej je podávanie chemoterapeutík v omnoho menšej intenzite a ktorej účelom je stabilizovať kostnú dreň a zabrániť opätovnému vzniku choroby.

Zdroje:

  • www.solen.sk
  • MUNTAU, Ania. Pediatrie. 2. české vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4588-6.
  •  BAJČIOVÁ, Viera, Jiří TOMÁŠEK a Jaroslav ŠTĚRBA. Nádory adolescentů a mladých dospělých. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3554-2.