fbpx

Chemoterapia má veľa nežiaducich účinkov, mnohé z nich sú našťastie zriedkavé. U žiadneho pacienta sa nevyskytujú všetky nežiaduce účinky súčasne. Pri hodnotení rizika chemoterapie je vždy potrebné vziať do úvahy riziko, ktoré hrozí ak pacient nebude liečený. Kým veľa pacientov s indolentnými lymfómami môže byť mesiace alebo roky sledovaných bez liečby alebo s minimálnou liečbou ( Watch and Wait ), neliečené agresívne lymfómy vedú k úmrtiu počas niekoľkých týždňov, či mesiacov.

NEVOĽNOSŤ A ZVRACANIE

Nevoľnosť a zvracanie spôsobujú samotné cytostatiká alebo poškodenie slizníc pri liečbe. V súčasnosti existuje veľa účinných liekov a cieľom každého lekára zaoberajúceho sa liečbou lymfómov je poskytnúť pacientovi kompletnú úľavu od nevoľnosti a zvracania. Darí sa to zhruba u 80 % pacientov liečených režimom prvej línie a u polovice pacientov liečených záchrannými režimami. U ostatných chorých sa dajú tieto príznaky zmierniť tak, aby boli znesiteľné. Nevoľnosť a zvracanie však nemusia vždy súvisieť s nežiaducimi účinkami chemoterapie. Môže ísť aj o prejav poruchy gastrointestinálneho traktu alebo dôsledok zlého stravovania.

STRATA VLASOV

Väčšinou ju spôsobujú cytostatiká, niekedy ju môže zapríčiniť aj ožarovanie hlavy. Po ukončení liečby vlasy znova dorastú. Samozrejmosťou je predpis parochne na požiadanie, čo má význam hlavne u žien. Zdravotné poisťovne čiastočne hradia cenu parochne.

POŠKODENIE SLIZNICE

Sliznice sú tvorené rýchlo rastúcimi bunkami, ktoré sa pri liečbe ničia podobne ako nádorové bunky. Poškodenie slizníc býva častejšie pri intenzívnych režimoch a je veľmi individuálne (u každého pacienta je pri použití rovnakých liekov a rovnakého dávkovania iné). Existujú účinné lieky, ktoré môžu uľaviť od bolesti a iných problémov. Dôležitá je tiež hygiena ústnej dutiny a okolia konečníka, aby na týchto miestach nevznikla druhotná infekcia. Poškodenie ústnej dutiny sa väčšinou prejaví bolesťami pri prehĺtaní, bolesťami ďasien, aftami či krvácaním. Pri poškodení pažeráka sa objavujú bolesti pri prehĺtaní, pálenie záhy či pocit na zvracanie. Pri poškodení žalúdka vzniká pocit na zvracanie, tlak v nadbrušku a nechutenstvo. Postihnutie čreva sa môže prejaviť nafukovaním, bolesťami okolo pupka alebo v podbrušku a hnačkami.

POŠKODENIE KOSTNEJ DRENE

Nakoľko je kostná dreň zodpovedná za produkciu krvotvorných buniek, jej poškodenie môže byť výrazné a vážne. Aby v dôsledku poškodenia kostnej drene nevznikli vážne komplikácie, krvný obraz sa robí opakovane a pravidelne, aby sa výkyvy z normálov zaznamenali v počiatočnom štádiu.

Červené krvinky (erytrocyty)

Deficit červených krviniek (anémiu) má za následok nedostatočné okysličenie organizmu (hypoxiu), ktoré sa môže prejaviť únavou, slabosťou, zadýchaním pri námahe, búšením srdca, závratmi, hučaním v ušiach, pocitom na omdlenie alebo bolesťami na prsiach (u pacientov so srdcovým ochorením). Pri výrazných nežiaducich účinkoch tohto druhu sa podávajú transfúzie.

Krvné doštičky (trombocyty)

Nedostatok krvných doštičiek (trombocytopénia) sa môže prejaviť menej závažným krvácaním (krvácanie z nosa, modriny či malé červené bodky na nohách alebo na tele). Pri úraze či menštruácii však môže byť krvácanie závažnejšie. Ak je počet krvných doštičiek nedostatočný, je možné využiť doštičkový koncentrát, ktorý sa podáva podobne ako transfúzia.

POŠKODENIE PEČENE A OBLIČIEK

Poškodenie pečene sa môže prejaviť žltou kožou (žltačkou), nechutenstvom alebo bolesťami pod pravými rebrami. Poškodenie obličiek zas poruchou močenia, bolesťami v bedrovej oblasti, nechutenstvom, nevoľnosťou a zvracaním. Poškodenie nie je trvalé a oba orgány sú schopné sa pomerne rýchlo regenerovať. Preto po takomto náleze lekár ihneď zaujme stanovisko k liečbe.

POŠKODENIE PĽÚC

Niektoré druhy liekov môžu poškodiť pľúca, čo sa prejaví najmä zadýchaním pri námahe. V priebehu ožarovania hrudníka alebo po jeho skončení však môže vzniknúť radiačný zápal pľúc, ktorý je charakteristický zadýchaním, kašľom a teplotami. Po nasadení príslušných liekov (kortikoidov) zápal zvyčajne rýchlo ustúpi.

STMAVNUTIE KOŽE

Koža môže stmavnúť podobne ako pri opaľovaní. Stmavnutie býva väčšie v oblasti kožných rýh a môže byť trvalé. Po liečbe je lepšie vyhýbať sa priamemu slnku.

POŠKODENIE ŽÍL

Pri vnútrožilovej aplikácii môže pacienta počas chemoterapie alebo po jej skončení bolieť žila. Často dochádza k bezbolestnému alebo mierne bolestivému stvrdnutiu žily, do ktorej bola chemoterapia raz alebo opakovane podaná. Množstvu pacientov sa žily „strácajú“ – zmenšuje sa ich priemer a ďalšiu chemoterapiu už nemožno do „stratenej“ žily podať. Najnebezpečnejším príznakom je prenikavá bolesť a opuch v mieste podávania chemoterapie. V takom prípade treba infúziu ihneď prerušiť a zavolať lekára, ktorý miesto ošetrí protizápalovými látkami. Zanedbanie tohto príznaku pacientom či sestrou môže viesť k odumretiu kože a podkožného tkaniva. Pri správnej liečbe opuch do niekoľkých dní zmizne. Ak sa musí chemoterapia a ďalšie prípravky (transfúzie, antibiotiká) podávať do žíl dlhodobo, lekár môže chorému ponúknuť zavedenie aplikačnej pomôcky (portu či katétru) do väčšej žily – zvyčajne pod kľúčnu kosť. Pri dobrom ošetrovaní vydrží dlho a dá sa využiť aj na odbery krvi.

POŠKODENIE MOČOVÉHO MECHÚRA

Poškodenie mechúra bývalo časté pri vysokých dávkach Cyklofosfamidu alebo Ifosfamidu. Preto sa v súčasnosti preventívne podáva protilátka (Mesna). Napriek tomu nie je vylúčené, že sa v priebehu liečby objaví pálenie pri močení, bolesť v oblasti močového mechúra či krv v moči.

POŠKODENIE SRDCA

Môže nastať hlavne po podaní lieku Adriamycin (je známy aj pod názvami Doxorubicin, Adriblastina, Hydroxydaunorubicin) alebo jemu príbuzných liekov. Riziko je väčšie u pacientov, ktorí trpeli ochorením srdca už pred liečbou. Poškodenie srdca sa môže prejaviť rôzne – od náhlej dychavičnosti (dyspnoe) cez búšenie srdca (poruchy rytmu) až po chronické zlyhanie. K chronickému srdcovému zlyhaniu môže dôjsť aj mesiace či roky po liečbe a väčšinou býva trvalé. Prevencia srdcového poškodenia spočíva vo vyšetrení funkcie srdca pred liečbou (EKG) a v pravidelnom sledovaní počas liečby.

ZVÝŠENIE KRVNÉHO TLAKU

Zvýšenie tlaku spôsobujú najmä kortikoidy, lieky hormonálnej povahy (napríklad Prednison, Hydrokortizon či SoluMedrol). Po ukončení liečby sa tlak zvyčajne upraví.

ZVÝŠENÉ RIZIKO INFEKCIE

V priebehu chemoterapie hrozí zvýšené riziko infekcií, a to nielen bežných (opar na perách), ale aj závažných (pásový opar, zápal pľúc). Infekcia sa najčastejšie prejaví horúčkou. Tieto infekcie môžu mať veľmi rýchly priebeh. S návštevou lekára neotáľajte, váš stav by sa mohol rapídne zhoršiť. Preventívne vám lekár môže predpísať antibiotiká, lieky proti vírusom (antivirotiká) alebo kvasinkovým infekciám (antimykotiká).

DIABETES MELLITUS ( CUKROVKA)

Kortikoidy môžu (hlavne u starších pacientov) zhoršiť cukrovku alebo ju vyvolať u ľudí, ktorí ju doteraz nemali. Po vysadení týchto preparátov sa v obidvoch prípadoch stav väčšinou upraví.

OSTEOPORÓZA

Osteoporóza, rednutie kostí, je spôsobená kortikoidmi, dochádza k zvýšeniu rizika zlomenín pri úraze alebo samovoľne. Môže pretrvávať aj niekoľko desiatok rokov po liečbe.

POŠKODENIE NERVOVÉHO SYSTÉMU

Väčšinou sa prejavuje miernym tŕpnutím alebo necitlivosťou končekov prstov na rukách či na nohách, zriedkavo bolesťou alebo poruchami pohyblivosti (ochrnutím). Po podaní liekov, ktoré obsahujú platinu, sa môžu objaviť poruchy sluchu či pískanie v ušiach.

INÝ ZHUBNÝ NÁDOR

Po úspešnej liečbe lymfómu sa zriedka vytvorí ďalší zhubný nádor. Toto riziko hrozí hlavne pacientom, ktorí podstúpili transplantáciu kostnej drene alebo boli liečení chemoterapiou v kombinácii s ožarovaním. Pri ožiarení hrudníka môže vzniknúť rakovina pľúc, preto chorým s lymfómami odporúčame prestať fajčiť. Po ožiarení hrudníka výrazne stúpa u mladých žien riziko vzniku rakoviny prsníka. Vzácne môže dôjsť aj ku vznik akútnej leukémie, rakoviny žalúdka či kostí.

Rádioterapia

Radi by sme zdôraznili, že ide o nežiaduce účinky liečebne užívaného žiarenia. Žiarenie z röntgenových vyšetrení alebo z rádioaktívnych látok, ktoré sa podávajú pri vyšetreniach, sú zanedbateľné. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky liečebnej rádioterapie patria:

POŠKODENIE ORGÁNU V MIESTE OŽIARENIA

Môže dôjsť k popáleniu kože, radiačnému zápalu pľúc, poškodeniu slizníc tráviaceho traktu či poškodeniu ľadvín. Moderné ožarovacie prístroje umožňujú presné zacielenie žiarenia do miesta nádoru, preto sú tieto nežiaduce účinky v súčasnosti menej časté ako v minulosti.

NEVOĽNOSŤ A ZVRACANIE

K nevoľnosti a zvracaniu dochádza predovšetkým po ožarovaní hlavy a nadbruška, ale aj pri rozsiahlejšom ožiarení hrudníka a celého tela. Tieto príznaky bývajú slabšie ako pri chemoterapii a je možné im predísť alebo ich odstrániť účinnými liekmi. Môžu však byť aj z nevhodnej stravy alebo nedostatku tekutín.

HNAČKA

Hnačky sa objavujú po ožiarení brucha a malej panvy. Ide o podobné poškodenie slizníc ako pri chemoterapii.

POŠKODENIE KOSTNEJ DRENE

K poškodeniu kostnej drene dochádza po ožarovaní veľkých oblastí krvotvorného tkaniva, akými sú ložiská v blízkosti chrbtice, v panve alebo v blízkosti veľkých kostí na končatinách. Prejavy a liečba sú podobné ako pri poškodeniach kostnej drene chemoterapiou.

ĎALŠIE ZHUBNÉ NÁDORY

Kombinácia chemoterapie a žiarenia alebo vysoké dávky samotného žiarenia môžu viesť ku vzniku nového zhubného nádoru v mieste ožiarenia. Dnes sa už ožarujú menšie oblasti a menšími dávkami, takže riziko vzniku ďalšieho nádoru je nižšie ako v minulosti. Pravidelnými prehliadkami ožarovaného miesta sa dá včas odhaliť druhý zhubný nádor a v prípade potreby aj chirurgicky odstrániť.

Nežiaduce účinky imunoterapie

Základné informácie o imunoterapii a najmä jej vedľajších účinkoch nájdete v brožúre: brožúra: Nežiaduce účinky imunoterapie