fbpx

Transplantácia krvotvorných buniek poskytuje v súčasnosti najväčšiu šancu na vyliečenie pacienta s mnohými malígnymi i nemalígnymi ochoreniami. Ide o vážny zásah do organizmu pacienta. Po technickej stránke je transplantácia kostnej drene či krvotvorných buniek v podstate veľmi jednoduchá. Nie je to operácia v pravom zmysle slova ako napr. transplantácia obličky, srdca alebo iných orgánov. Keďže sa krvotvorné kmeňové bunky môžu po podaní krvotvorného rastového faktoru voľne pohybovať v krvi, je možné ich veľmi jednoducho prepraviť do organizmu príjemcu – podajú sa priamo do krvi cez centrálny žilový katéter – kanylu podobne ako transfúzia krvi. Následne pri ceste krvným obehom si samy dokážu nájsť najvhodnejšie miesto v tele, „zaplávajú“ do kostí, kde sa usadia v kostnej dreni a začnú sa prirodzene množiť.

Pripravili sme pre vás informačnú brožúru k režimu pacienta po transplantácii krvotvorných buniek, kde sa dozviete viac o stravovaní, hygiene, či pohybe.

Stiahnuť si ju môžete tu:

Brožúra – Transplantácia krvotvorných buniek

Transplantácie môžeme rozdeliť do troch skupín podľa toho, kto je darcom krvotvorných buniek/kostnej drene:

Autológna transplantácia

V tomto prípade je darcom sám pacient. Ak je kostná dreň po liečbe bez nádorových buniek, realizuje sa odber krvotvorných buniek pomocou krvinkového separátora zo žily alebo odber kostnej drene z bedrovej kosti v celkovej anestézii na operačnej sále. Odobraté bunky sa spracujú, zmrazia a uskladnia do obdobia, kedy sa aplikujú pacientovi naspäť do organizmu. Autológna transplantácia umožňuje podanie oveľa vyšších dávok chemoterapie alebo radioterapie (ožiarenia) na intenzívnejšie preliečenie choroby. Takéto vysoké dávky chemoterapie by bez toho, že by sa podal transplantát, boli pre pacienta smrteľné. Samotná autológna transplantácia však nie je vždy schopná zabrániť návratu pôvodného ochorenia, pokiaľ ho predchádzajúca chemoterapia úplne nezničila.

Alogénna transplantácia

Darcom krvotvorných buniek je v tomto prípade zdravý človek, ktorý je zhodný s príjemcom (pacientom) v tzv. HLA-systéme (systém tkanivovej zhody). Pre úspešnosť transplantácie je nutné, aby HLA znaky darcu a príjemcu boli rovnaké. Krvotvorné bunky od zdravého darcu slúžia nielen ako náhrada poškodenej krvotvorby chorého pacienta, ale svojím pôsobením môžu navodiť aj priamy protinádorový efekt. Ak sa darca nájde medzi súrodencami pacienta, hovoríme o príbuzenskej alogénnej transplantácii. Ak pacient nemá zhodného súrodenca, začína sa pátrať po darcovi v Medzinárodnom registri darcov krvotvorných buniek. V tomto prípade hovoríme o nepríbuzenskej alogénnej transplantácii.

Syngénna transplantácia

Darcom krvotvorných buniek pri syngénnej transplantácii je jednovajcové dvojča chorého. Mohli by sme povedať, že ide o najjednoduchší spôsob „výmeny“ kostnej drene/krvotvorných buniek, pretože genetická výbava darcu a príjemcu je totožná. 

Všetky tipy transplantácii maju svoje výhody aj riziká, podstúpi sa až po zvážení všetkých pre a proti ošetrujúcim lekárom.

(zdroj : © Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek – EBMT.SK, 2012 Odborný garant: MUDr. Eva Bojtárová, PhD.)
http://www.ebmt.sk/wp-content/uploads/2013/03/transplantacna_brozura.pdf