fbpx

O ochorení

Leukémie je označenie pre jeden druh krvného (hematologického) nádorového ochorenia. Patria do skupiny chorôb, ktoré vznikajú nadmernou a nekontrolovanou produkciou  bielych krviniek (leukocytov), ktoré sú súčasťou bunkovej zložky krvi. Leukocyty sú zodpovedné za viaceré reakcie v tele, najmä imunitné, zápalové, bunkovú odpoveď, odpoveď na protilátky a čistiacu funkciu tela pomocou lymfocytov. 

Pri leukémií dochádza k množeniu tzv. „hemopoetickej bunky“, teda prekurzorovej bunky, ktorá je zodpovedná za vznik jednotlivých elementov bielej rady.  

Etiológia (pričíny)

Leukémie, podobne ako lymfómy, majú viaceré možné dôvody vzniku, nakoľko vznikajú približne podobnou cestou, aj keď problém nastane na iných úrovniach vývoja bielych krvných elementov. Medzi najčastejšie radíme : 

 • Dedičnosť 
 • Rodinný výskyt 
 • Genetické poruchy 
 • Vírusové infekcie ( Vírus ľudskej T-bunkovej leukémie/lymfómu – HLTV I. ) 
 • Ionizujúce žiarenie 
 • Chemické karcinogény 
 • Fajčenie  
 • Lieky 
 • Nedostatočná imunitná odpoveď  – imunodeficiencia 
 • Autoimunitné choroby 
 • vírusy – HTLV 1 vírus je dokázaný pri T bunkovej leukémií dospelých

Leukémie vznikajú rovnakým mechanizmom ako je tomu pri lymfómoch. V prvom rade nastane poškodenie bunky na genetickej úrovni. Takto zle naprogramovaná bunka sa následne začne deliť a svojím klonovaním spôsobí, že  sa delia už iba bunky „pokazené“.  Chyba je zakódovaná v samotnej DNA bunky. Bunky sa začnú deliť nekontrolovateľne a mechanizmy, ktoré by mali takýto proces v organizme kontrolovať, nie sú schopné vzhľadom na agresivitu a rýchlosť  genetickú zmenu bunky odstrániť.  Ak nastane abnormálne množenie aj mimo orgánov, kde je krvotvorba prirodzená (kostná dreň), sú schopné napadnúť aj iné orgány (slezina, pečeň, koža, lymfatické uzliny..) Z uvedeného jasne vyplýva, že predošlé ochorenie myeloidných alebo lymfoidných buniek  môže zapríčiniť vznik leukémie. 

Leukémia

Zdroje

 • BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN isbn978-80-7492-145-2.
 • MISTRÍK, Martin. Choroby červených a bielych krvniek. Bratislava: ProLitera, 2014. ISBN 978-80-89668-02-1.
 • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN isbn978-80-7345-539-2.
 • FABER, Edgar a Karel INDRÁK. Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010. ISBN isbn978-80-7262-680-9.
 • ROHOŇ, Peter. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN isbn978-80-204-4220-8.
 • KLIMENT, Ján, Lukáš PLANK a Elena KAVCOVÁ a koletív.  Základy klinickej onkológie: Špeciálna časť. Martin: Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-437-7.