fbpx

DLBCL -Difúzny veľkobunkový B-lymfóm 

Difúzny veľkobunkový B-lymfóm (DLBCL) je najčastejší non-Hodgkinovský lymfóm, ktorý tvorí až 31% z nich.   Je považovaný za jeden z najagresívnejších lymfómov (často a rýchlo sa šíri v podobe metastáz).  Najčastejšie sa vyskytuje v dvoch vekových vrstvách, u mladších dospelých do 30 roku života a v staršej dospelosti na začiatku 60-tky. Vyskytuje sa buď samostatne v uzline alebo mimo uzliny (najčastejšie priamo v kostnej dreni) alebo v centrálnom nervovom systéme (CNS) – v mozgu a mieche či v oblasti hrudníka (mediastina).  Mediastinálna forma je častejšia u mladších žien a často sa šíri do CNS a do brušnej dutiny. Takmer polovicu prípadov však DLBCL lymfóm nachádza v žalúdku, pri ktorých sa okrem všeobecných príznakovh vyskytujú  aj príznaky ako : 

 • bolesť brucha,
 • nechutenstvo,
 • zvracanie ,
 • poruchy trávenia, 
 • pocit plnosti žalúdka a iné . 

V prípade, že dochádza k postihnutiu CNS sú u pacientov pridružené  neurologicko-psychiatrické príznaky : 

 • paranoja, 
 • psychotické stavy, 
 • halucinácie,
 • bolesť hlavy, 
 • poruchy sluchu a zraku, 
 • porucha pamäte, 
 • strata koordinácie  a iné. 

DLBCL je má súvislosť s infekciou Epstein- Baarovej vírusom (EBV vírus), ktorý je primárne zodpovedný za rozvoj infekčnej mononukleózy, čo v mnohých prípadoch predstavuje nesprávnu diagnózu alebo diagnostické pochybnosti lekára. EBV vírus patrí k herpetickým vírusom, ktoré majú schopnosť spánku v organizmu, tzv. latencie, a môžu byť reaktivované a to najmä u imunitne oslabených jedincov, pri liekmi navodenej imunosupresií alebo pri chorobách, ktoré takýto stav v organizme navodzujú (AIDS) .

Za rozvojom DLBCL sa môže nachádzať aj ďalší herpetický vírus – HHV 8 – human herpes virus 8, ktorý je rovnako spojený s imunitnými poruchami u pacientov. Jeho charakteristickou črtou je tvorba seróznych blán, podľa čoho sa aj v minulosti nazýval lymfóm seróznych blán. 

Zdroje: 

 • http://www.solen.sk/pdf/46e44074fc2de2387b0734b684096bac.pdf 
 • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
 • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
 • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
 • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
 • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.