fbpx

CAR-T imunobunková terapia

Ide o nový typ liečby, ktorý sa v Európe aktuálne používa pri dvoch typoch onkohematologických ochorení – na liečbu agresívnych B-bunkových non-Hodgkinových lymfómov (NHL) a akútnej lymfoblastovej leukémie (ALL), v prípade, že nebola úspešná druhá alebo tretia línia liečby (chemoterapia, transplantácia). Očakáva sa ale rozšírenie jej využitia aj na iné druhy onkologických ochorení.

Nádorová bolesť

V nasledujúcom linku nájdete brožúru pre pacientov o téme nádorovej bolesti a aktuálnych možnostiach jej zvládania: brožúra: Čo je nádorová bolesť?

Imunoterapia

Základné informácie o imunoterapii a najmä jej vedľajších účinkoch nájdete v brožúre: brožúra: Nežiaduce účinky imunoterapie