fbpx

FL- Folikulový lymfóm tvorí 20 – 30 % všetkých NHL . Ide o pomaly rastúci, tzv.indolentný typ lymfómu, ktorý sa delí do stupňov I, II alebo III. Väčšinou postihuje ľudí stredného veku a starších. Tento typ lymfómu postihuje viaceré lymfatické oblasti tela, ako i kostnú dreň. Len v 10 % sa objavuje na lymfatických uzlinách jednej časti tela. Tento lymfóm je charakteristický svojími výkyvmi , nárastami a poklesmi počas liečebného priebehu, ale aj vo svojich prejavoch prediagnostických.

Folikulový lymfóm sa nedá vyliečiť štandardnými terapeutickými postupmi. Ak pacient nejaví symptómy ochorenia, často sa tento lymfóm v čase stanovenia iniciálnej diagnózy nelieči.

Vďaka Národnému onkologickému inštitútu vám prinášame preloženú ESMO brožúru o Folikulovom lymfóme. Prečítať si ju môžete TU.

Zdroje:

  • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
  • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology. 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
  • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.