informácie ohľadom COVID-19

COVID-19 nám ukazuje, že v spoločnosti nastáva obrat.

Lymfóm

Lymfóm je všeobecný výraz pre rakovinu – zhubné nádorové ochorenie lymfatického systému. 

Leukémia

Leukémie je označenie pre jeden druh krvného (hematologického) nádorového ochorenia.

Podporte nás nákupom v našom obchode

Občianske združenie Lymfoma Slovensko

Venujeme sa pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického systému) a leukémia, ako aj ich príbuzným. Našim cieľom je napomáhať k zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie.

Podporte nás

Prostredníctvom vášho finančného daru môžeme tlmočiť potreby pacientov a ich blízkych smerom k lekárom, nemocniciam, poisťovniam, či štátu.

Vaša podpora
je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.

Platba realizovaná prostredníctvom darujme.sk

Menu