fbpx
Ďakujeme za Vašu ochotu podieľať sa na pomoci pacientom s lymfómom alebo leukémiou.

Všetky naše aktivity môžeme uskutočňovať iba vďaka podpore, ktorú nám počas celého roka preukazujete Vašimi darmi priamo cez portál darujme, darovaním dvoch percent, alebo s pomocou firemnými grantami.

Nenahraditeľnou pomocou je tiež čas a um, ktoré venujú pomoci pacientom naši dobrovoľníci dlhodobo, alebo v krátkodobých projektoch.

Darujte nám 2% z daní!

My ich premeníme na pomoc pacientom s rakovinou krvi.

Možno Vás potrebuje Allivia.

https://allivia.sk

Náš najväčší projekt, ktorý považujeme za mimoriadne dôležitý, no v mnohom presahuje naše možnosti. Zároveň však chceme byť od začiatku aktívne pri jej vývoji – záleží nam na jej skutočnej využiteľnosti a užitočnosti pre pacienta a jeho blízkych. Allivia bude personalizovaná sprievodkyňa pacienta na jeho vlastnej ceste s rakovinou krvi. Ak vás projekt zaujme, na všetky otázky radi odpovieme. Napíšte nám na spolupraca@lyl.sk