fbpx

Väčšina lymfómov sa prejaví zväčšením lymfatických uzlín. Ak sú hmatateľné (na krku, v podpazuší, v slabinách), väčšinou sa prejavia ako rôzne veľké, nebolestivé hrčky, na hmat dosť pružné (podobne ako tvrdá guma). Keď je uzlina malá, zvyčajne sa dá dobre posúvať, väčšie uzliny môžu byť k podkladu pevne prirastené. Keď sa uzliny zväčšia na miestach, ktoré nie sú dostupné hmatom, objavia sa príznaky vyplývajúce z útlaku okolitých orgánov, často ide o bolesť daného miesta. Zväčšené uzliny v hrudníku sa ohlásia bolesťami na hrudi, kašľom, dýchavičnosťou alebo problémami s prehĺtaním. Vzácne sa môže vyskytnúť aj takzvaný syndróm hornej dutej žily, teda porucha odtoku krvi z hlavy a horných končatín smerom k srdcu. Býva spojená s opuchom a namodraním pokožky. Postihnutie uzlín v brušnej dutine sa prejaví pomerne neskoro bolesťami v okolí pupku alebo v chrbte či pocitom plnosti po jedle. Zdurenie uzlín v malej panve sa prejavuje opuchnutím jednej alebo obidvoch nôh, bolesťami či poškodením obličiek. Pri poruche odtoku krvi dochádza k opuchu jednej alebo oboch nôh. Zväčšenie sleziny často signalizujú bolesti pod ľavým rebrom alebo pocit sýtosti už po zjedení malého množstva jedla. Pri postihnutí žalúdka sa objavia bolesti nalačno alebo po jedle, podobne ako pri žalúdočných vredoch. Postihnutie tenkého červa sa prejaví až krvným uzáverom – nafúknutím brucha, zvracaním, poruchou vetrov a stolice. Postihnutie kostí zase zlomeninami, ktoré vznikajú aj pri minimálnom úraze alebo bez úrazu. Postihnutie mozgu sa prejaví podobne ako cievna mozgová príhoda – poruchami pohyblivosti väčšinou jednej polovice tela, poruchami citlivosti, reči, prehĺtania alebo zmenou osobnosti, epileptickými záchvatmi či poruchami vedomia.

Zdroje:

  • MOHAN, Harsh. Patológia. Bratislava: Balneotherma, 2011. ISBN 978-80-970156-64.
  • VOKURKA, Samuel a Petra TESAŘOVÁ. Onkologie v kostce. Praha: Current Media, [2018]. Medicus. ISBN 978-80-88129-37-0.
  • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN 978-80-7345-539-2.
  • Mezinárodní klasifikace nemocí: onkologie : přehled vybraných kapitol, podkapitol a skupin pro onkology 3. aktualizované vydání. Olomouc: Solen, 2016. ISBN 978-80-7471-141-1.
  • HORTON, John a George J. HILL. Klinická onkologie. Přeložil Jiří STREJČEK. Praha: Avicenum, 1982.