fbpx

Centrá pre liečbu hematoonkologických malignít

Národný onkologický Ústav

Klenová 1, 833 10 Bratislava
http://www.nou.sk/sk/uvod

Oddelenie onkologickej genetiky

Klenová 1, 833 10 Bratislava
http://www.nou.sk/sk/nou/kliniky-a-oddelenia/13_oddelenie-lekarskej-genetiky

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP sv. Cyrila a Metoda

Petržalka, Bratislava
http://www.unb.sk/klinika-hematologie-a-transfuziologie-lfuk-szu-a-unb/

Onkologický ústav sv. Alžbety

Heydukova 10, Bratislava
http://www.ousa.sk/sk/titulna-stranka-ousa

Hematologické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta

Banská Bystrica
http://www.fnspbb.sk/index.php/hematologicke-oddelenie 

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN

Martin
https://www.unm.sk/klinika-hematologie-transfuziologie

Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptických ochorení krvotvorby JLF UK a MFN

Martin
https://www.unm.sk/ustav-patologickej-anatomie
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/kliniky-a-ustavy/ustav-patologickej-anatomie/ 

Klinika hematológie a onkohematológie FNsP

Tr. SNP 1, Košice
http://www.fnlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=45

Východoslovenský onkologický ústav

Rastislavova 43, Košice
http://vou.sk/ 

Hematologické oddelenie FNsP J.A. Reimana

Prešov
http://www.fnsppresov.sk/pacientom/1029/0499/