fbpx

Identifikačné údaje a dokumenty

Lymfoma a Leukémia Slovensko
Prešovská 346/39
821 08 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 308 699 60
DIČ:2022289731

Náš tím

Ladislav Lekár

Predseda združenie a štatutárny zástupca
Koordinátor pacientskej podpory

poradna@lyl.sk 0905 875 789

Mgr. Aneta Parišková

Podpredsedníčka združenia a štatutárna zástupkyňa
Ambasádorka boja proti rakovine krvi

MUDr. Simona Pavúková

Členka správnej rady

  • Lekárka spravujúca medicínsku poradňu v oblasti poradenstva príznakov, diagnostiky, liečby a nežiaducich účinkov terapie
  • Zástupkyňa OZ na medzinárodnej úrovni
  • Stály člen Lymphoma Coallition Advisory boardu

doktor@lyl.sk. 0919 455 321

Po. – Pia. 15:00 – 22:00
So. – Ne. 08:00 – 22:00

Ivana Baranová

Nutričná poradkyňa

i.baranova@hotmail.sk

Miriam Cverenkárová

Pacientsky dôverník

Zuzka Stravová

Pacientsky dôverník

Mgr. Karin Žigová

Pacientsky dôverník

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.