Identifikačné údaje a dokumenty

Lymfoma Slovensko
Hlbinná 7C
821 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 308 699 60
DIČ:2022289731

Náš tím

Poradňa pre pacientov a ich blízkych, kontakty na pacientských dôverníkov a zástupcov združenia; contact for foreign partners.

MUDr. Simona Pavúková

Riaditeľka Lymfoma Slovensko

Poradenstvo v oblasti príznakov, diagnostiky, liečby ochorenia a nežiadúcich účinkov. Odborné konzultácie s MUDr. Miriam Ladickou, PhD., Národný onkologický ústav.

poradna@lymfom.sk 0919 455 321 (08:00-19:00)

Mgr. Miroslava Fövényes

Prezidentka, Predseda Správnej rady

Kontakt pre médiá a partnerov; contact for foreign partners; pacientov v prípade nedostupnosti liečby a nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Petra Ratulovská

Členka Správnej rady, Facebook a event manager

Koordinátorka pacientských dôverníkov, pacientka v remisii – Hodgkinov lymfóm po relapse. Poradenstvo v oblasti zvládania ochorenia, prípravy na transplantáciu autológnu aj allogénnu, zvládanie nežiadúcich účinkov liečby.

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.

PODPORIŤ
Menu