fbpx

Príznaky ukazujúce na leukémiu akéhokoľvek druhu leukémie sú veľmi nešpecicfické a zhodné pre každý podtyp. Svojou podstatou sa preto ťažko niekedy diagnostikujú a majú širokú možnú príčinu vzniku, preto pri ich vzniku a zachytení je potrebné presne oddiferencovať a zistiť, či symptómy pochádzajú z nádorového ochorenia alebo majú inú príčinu.  Samotnou príčinou ich vzniku je útlm krvotvorby a kostnej drene. 

Medzi najčastejšie príznaky patria:

 • Strata hmotnosti
 • Drobné útvary na koži alebo v orbite oka zelenkavej farby (chloróm – časté u AML)
 • Zmenu tlaku v lebke, zvracanie, nevoľnosť, zmeny zrakovej ostrosti, dvojité videnie alebo zastretie zraku  – dochádza k napadnutiu obalov mozgu 
 • Únava a slabosť (Pozrite brožúra Syndróm únavy spôsobenej raovinou
 • Anémia  chudokrvnosť – prejaví sa únavou a v krvnom obraze je znížený počet červených krviniek (erytrocytov)
 • Potenie 
 • Zväčšená pečeň a slezina (hepatosplenomegália)
 • Znížená odpoveď imunitného systému
 • Krvácavé stavy – krvácanie z nosa, prítomnosť krvi v stolici, krvácanie do tráviaceho traktu, krvácanie z ďasien, vznik modrín 
 • Námahová dušnosť, lapanie po dychu 
 • Bolesti kostí a svalov 
 • Zväčšené lymfatické uzliny 

Doba trvania týchto príznakov je spravidla jeden týždeň až jeden mesiac. 

POZOR: Veľmi dôležité je vedieť odlíšiť leukemoidné reakcie od samotných leukémií, nakoľko sa obe zmeny v organizme prezentujú nadmerným počtom leukocytov (leukocytózou) a môžu mať rovnaké spúšťače. Rovnako tak leukemoidné reakcie delíme na lymfoidné a myelodiné. Avšak rozdielom je, že u ľudí s leukemoidnou reakciou chýbajú príznaky, medzi ktoré radíme zväčšenú pečeň a slezinu, zväčšené lymfatické uzliny alebo krvácavé stavy. Preto sa hneď neľakajte, zvýšené hodnoty leukocytov v krvnom obraze nemusia byť hneď príznakom leukemickej choroby. 

Zdroje: 

 • BUREŠ, Jan, Jiří HORÁČEK a Jaroslav MALÝ. Vnitřní lékařství. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. ISBN isbn978-80-7492-145-2.
 • MISTRÍK, Martin. Choroby červených a bielych krvniek. Bratislava: ProLitera, 2014. ISBN 978-80-89668-02-1.
 • BÜCHLER, Tomáš. Speciální onkologie. Praha: Maxdorf, 2017. Jessenius. ISBN isbn978-80-7345-539-2.
 • FABER, Edgar a Karel INDRÁK. Chronická myeloidní leukémie. Praha: Galén, 2010. ISBN isbn978-80-7262-680-9.
 • ROHOŇ, Peter. Nové možnosti v léčbě vybraných hematologických onemocnění. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice postgraduální medicíny. ISBN isbn978-80-204-4220-8.
 • KLIMENT, Ján, Lukáš PLANK a Elena KAVCOVÁ a koletív.  Základy klinickej onkológie: Špeciálna časť. Martin: Osveta, 2015. ISBN 978-80-8063-437-7.