fbpx

Obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky platia pre nákup na internetovom obchode www.shop.lymfom.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu (e-shopu ) www.shop.lymfom.sk

Lymfoma Slovensko
Hlbinná 7C, Bratislava 821 06
IČO 30869960 DIČ 2022289731
IČ DPH nie sme platcovia DPH

Kupujúci (odberateľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu s predávajúcim vykonaním  objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a tieto sa budú vzťahovať na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri objednávaní tovaru a prípadnej reklamácii tovaru.

CENA TOVARU

Všetky ceny produktov sú finálne. K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na www.shop.lymfom.sk v momente vykonania nákupu.

OBJEDNÁVKA TOVARU

Objednávky vytvorené na internetovej stránke www.shop.lymfom.sk sú záväzné pre obidve strany. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami www.shop.lymfom.sk.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a služieb a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväzná.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Prijatie objednávky potvrdí predávajúci zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • Platba na účet vopred
 • Celkovú sumu s poštovným a balným prosím uhraďte na č. účtu: IBAN: SK4783 3000 0000 2401 6866 55 , ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

DODACIE PODMIENKY

Objednávky sú vybavované v čo najkratšom čase, dodacia doba je 3-10 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolnosti. O predĺžení dodacej doby bude kupujúci bezodkladne informovaný. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou alebo poškodenie tovaru zavinené poštou/zásielkovou službou.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučeného listu alebo balíka.

 • Poštovné vrámci SR je 2 €
 • Poštovné do ČR je 5 €
 • Poštovné do Sveta 5€ – 10€

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom zaplatenia kúpnej ceny.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ku každej objednávke je priložený daňový doklad (faktúra), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Internetový obchod www.shop.lymfom.sk ručí kupujúcemu za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený;
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke.

Internetový obchod www.shop.lymfom.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (poštou);
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (poštou)

STORNO OBJEDNÁVKY

Ak si želáte zrušiť vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, prosím, kontaktujte nás čo najskôr. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám pošleme najneskôr do 10 dní na účet, z ktorého ste platbu uhradili.

Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, objednať je možné len tovar, ktorý je skladom. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny vám budú finančné prostriedky vrátené do 10 dní na účet, z ktorého ste zaplatili pokiaľ sa nedohodneme inak.