fbpx

Svetový deň boja proti rakovine

Celý svet sa dnes pripojí k Svetovému dňu boja proti rakovine. Buďte s nami jeho súčasťou aj vy. Každý si zaslúži prístup k onkologickej starostlivosti Témou svetového dňa proti rakovine,…

Celý svet sa dnes pripojí k Svetovému dňu boja proti rakovine. Buďte s nami jeho súčasťou aj vy.

Každý si zaslúži prístup k onkologickej starostlivosti

Témou svetového dňa proti rakovine, ktorý každý rok usporadúva The Union for International Cancer Control’s (UICC)   
(Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny) je pre roky 2022 — 2024 Spravodlivejší prístup k starostlivosti v onkológii.  

Najdôležitejšou úlohou prvého roka je pochopenie a uznanie nerovnosti v onkologickej starostlivosti, ktorá je prítomná všade na svete. Problémy je dôležité identifikovať, uznať a jasne pomenovať, aký dopad majú na prežívanie pacientov a vytvoriť tlak na tých, ktorí majú na zmeny v poskytovaní onkologickej starostlivosti mandát.

 

Kto si? Odkiaľ si? Čo robíš? Koho ľúbiš a v koho veríš? …

Odpovede na tieto otázky môžu určovať to, či a v akej kvalite bude pacientovi umožnený prístup k onkologickej starostlivosti. Ide o takzvané sociálne determinanty, ktoré stoja medzi nami a prevenciou, diagnostikou a liečbou nádorových ochorení. Vo svete bolo pomenovaných zatiaľ 7 vážnych prekážok. 

Rodové stereotypy a diskriminácia.

Ešte stále vo svete trpia ženy pre stereotypy očakávaných sociálnych rolí. V kontexte kultúry či náboženstva sú v niektorých častiach sveta diagnózy ako rakovina krčka maternice a prsníka stigmatizované a ženy sa zdráhajú vyhľadať lekára, alebo na to potrebujú tichý súhlas muža.

Aj muži čelia spoločenskému tabu a napríklad vyšetrenia u urológa veľmi často odkladajú rovnako ako operáciu počiatočných štádií rakoviny prostaty z obavy pred nežiaducimi účinkami, akými sú inkontinencia a impotencia.

Menšinové obyvateľstvo

Rasizmus má veľmi negatívny vplyv na prístup k zdravotnej starostlivosti. Menšiny sú častokrát aj extrémne chudobnými komunitami, čelia jazykovým a kultúrnym bariéram a vo veľa prípadoch majú veľmi nezdravý životný štýl, čo značne zhoršuje ich šance na včasnú diagnostiku a úspešnú liečbu.

Socioekonomický status a chudoba

Chudoba veľmi vážne ovplyvňuje prístup ku kvalitnej onkologickej starostlivosti. Nejde pritom iba o krajiny s nízkymi príjmami, veľké rozdiely sa nachádzajú aj medzi obyvateľmi toho istého, ekonomicky veľmi dobre prosperujúceho štátu.

Pacienti, bez ohľadu na to, kde žijú, ktorým diagnostikujú rakovinu v pokročilom štádiu a majú nízky príjem, len základné vzdelanie a nemajú zdravotné poistenie, zažijú pravdepodobne do 12 mesiacov ekonomickú katastrofu alebo umierajú. (výsledky štúdie Catastrophic health expenditure and 12-month mortality associated with cancer in Southeast Asia: results from a longitudinal study in eight countries

Mesto a vidiek

Ľudia žijúci na dedinách ďaleko od veľkých kliník musia kvôli prevencii a liečbe cestovať veľa kilometrov, čo môže spôsobovať veľmi silnú bariéru v prístupe k správnej onkologickej starostlivosti. To častokrát spôsobuje, že sa nezúčastňujú preventívnych prehliadok a môžu byť diagnostikovaní neskôr, čím je ich šanca na vyliečenie nižšia. Cestovanie na veľkú vzdialenosť, nutnosť vziať si voľno v práci či zabezpečiť stráženie pre deti predstavujú podstatne zvýšené výdavky.

Utečenci a ľudia, ktorí sú nutení opustiť svoje domovy

V krajinách, ktoré čelia politickej, finančnej a sociálnej nestabilite pre vojny či prírodné katastrofy, sa ľudia musia vysporiadať s extrémnym nedostatkom zdrojov alebo úplným zlyhaním základnej zdravotnej starostlivosti. Okrem toho, že sa pacienti v pokročilých štádiách rakoviny nemôžu dostať k primeranej starostlivosti, zažívajú ťažké emocionálne alebo fyzické traumy, jazykové a mnohé iné prekážky na ceste za vyliečením onkologického ochorenia.

Homofóbia, transfóbia a s nimi súvisiaca diskriminácia

Ľudia z LGBTQI komunít čelia diskriminácii po celom svete. Strach z predsudkov spôsobuje, že títo pacienti vyhľadávajú zdravotnícke zariadenia často až v nevyhnutných prípadoch.

Skúsenosť s diskrimináciou a odsúdením okolia môžu tiež viesť k správaniu, ktoré samo o sebe prispieva k zvýšenému riziku vzniku rakoviny ako pitie alkoholu, fajčenie či užívanie drog, ktoré sú často spôsobmi, ako sa diskriminovaný človek vyrovnáva s bolesťou a emocionálnym tlakom.

Prvým krokom je priznať si, že nerovnosť existuje

Nerovnosť je všade a predošlé príklady boli iba ilustráciou toho, že by sme sa mali snažiť problémy identifikovať. Mnohé z prekážok sú hlboko zakorenené v našich kultúrach a zdravotníckych systémoch. Ale prekážky sú nato, aby sa prekonávali! Nádej existuje.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa až tretine prípadov rakoviny dá predísť zdravou stravou, udržiavaním si zdravej hmotnosti a fyzickou aktivitou.

To je dôvod nato, aby sme dbali na zdravý životný štýl a prevenciu vzniku rakoviny. Nie všetkým druhom rakoviny sa dá predísť. Lymfómy a leukémie patria medzi ne. Napriek tomu, že existuje niekoľko rizikových faktorov, dôvod, pre ktorý niekto dostane rakovinu krvi  zatiaľ nepoznáme.

Rozhodnite sa pre zdravie

zdroj: Svetová zdravotnícka organizácia

Všetky zdroje, ktoré minieme na liečbu preventabilých ochorení (takých, ktorým sa dalo vyhnúť) chýbajú tam, kde je nutné liečiť ochorenia, ktorým sa predísť nedalo alebo tam, kde sa ľudia k zdravotnej starostlivosti dostávajú s veľkými prekážkami.

Je to aj o Tebe! O Tvojich každodenných rozhodnutiach. Rozhodni sa pre zdravie! 

Fajčenie je najväčšou a najčastejšou príčinou vzniku rakoviny, ktorej sa dalo predísť. Prestať fajčiť je to najlepšie, čo môžete pre svoje zdravie urobiť. 

Alkohol je spojený s mnohými druhmi rakoviny, ale aj inými vážnymi ochoreniami. Ak alkohol obmedzíte, výrazne znížite riziko vzniku rakoviny úst, hltana, hrtana, pažeráka, čreva prsníka a pečene.

Fyzická aktivita a udržiavanie správnej hmotnosti môže pomôcť znížiť riziko rakoviny močového mechúra, prsníka, hrubého čreva, endometria, pažeráka, obličiek a žalúdka.

Ultrafialové žiarenie, ktorému sme vystavovaní na slnku, ale aj v soláriách zvyšuje riziko vzniku rakoviny kože. Chráňte sa, zdržiavajte sa v tieni a soláriám sa vyhýbajte úplne.

Možno vám skrsla práve táto myšlienka a odpoveď je v podstate celkom jednoduchá. Okrem toho, že sa vyhnete tomu, aby ste dostali ešte aj iný druh rakoviny (lebo aj to sa dá), liečba onkologických ochorení je veľmi náročná a telo pacienta dostane naozaj zabrať. Správne fungujúce a škodlivinami nezaťažované orgány môžu zvládať silnú liečbu oveľa lepšie. 

Ako sú na tom onkohematologickí pacienti na Slovensku?

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine sa na túto otázku v spojitosti s pacientskou advokáciou a tým, čo to vôbec znamená, pokúsila odpovedať v krátkom online rozhovore Miroslava Fövényes.

Z dlhoročných skúseností a poradní nášho združenia vyplynuli najmä bariéry spojené so socioekonomickým statusom, nedostatkom informácií a vzdialenosťou z niektorých častí Slovenska do zdravotníckych centier. Často sme sa stretli s ťaživou situáciou jednorodičovských rodín. Nedostatok informácií sa v našich poradniach objavuje na dennej báze.

Vo vzťahu Slovenska k zvyšku sveta upozorňujeme dlhodobo na nedostatok inovatívnych liekov, veľmi komplikovanú legislatívu a celkovú nepripravenosť na nové a veľmi nákladné spôsoby liečby, ktoré vo svete zachraňujú životy, alebo ich predlžujú vo vysokej kvalite. Viac o téme Inovatívnych liekov nájdete aj v našom predošlom článku:

Čo by sme mali vedieť o klinických skúšaniach?

 

OZ Lymfoma a Leukémia tento rok uskutoční a vyhodnotí dva dotazníky, ktoré nám opäť odhalia viac o kvalite života pacientov s lymfómom alebo leukémiou

Vďaka štandardizovaným otázkam môžeme nielen vyhodnocovať, aké najčastejšie problémy majú naši pacienti a na výsledkoch stavať najmä našu pacientsku advokáciu, ale aj porovnávať výsledky z iných krajín, ktoré sa do globálnych výskumov zapájajú.

Pevne veríme, že v septembri, mesiaci onkohematologických malignít, budeme môcť konštatovať, že na Slovensku nastalo v živote pacientov zlepšenie oproti výsledkom spred dvoch rokov a budeme tiež vedieť jasne identifikovať a pomenovať, kde sa nachádzajú tie naše bariéry spravodlivého prístupu k onkologickej starostlivosti. 

Pridajte sa aj vy k Svetovému dňu proti rakovine

a dajte svetu vedieť, že stojíte za hodnotami spravodlivého sprístupu k onkologickej starostlivosti. Na tomto linku si môžete vytvoriť vlastný plagát, ktorý môžete použiť ako post či príbeh na sociálnych sieťach. Budeme radi ak nás označíte.

Portál je v angličtine, ak sa vám to nepodarí, môžeme vám vyrobiť plagát my. Napíšte nám na manazment@lyl.sk

 

Zdroje:

https://www.worldcancerday.org

https://www.who.int

https://www.uicc.org

Pripravila: Mgr. Adriana Školníková

Darujte nám 2% z daní!

My ich premeníme na pomoc pacientom s rakovinou krvi.

 

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Čo by sme mali vedieť o klinických skúšaniach?
Nasledujúci článok
Vaše 2% premieňame na pomoc onkohematologickým pacientom. Aj tým z Ukrajiny.

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.