fbpx

Úver na bývanie pre ZŤP

Vedeli ste o tom, že ZŤP osoby môžu využiť možnosť financovať kúpu nehnuteľnosti úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania? Nech odpoviete akokoľvek, s najvyššou pravdepodobnosťou to súvisí s tým, v…

Vedeli ste o tom, že ZŤP osoby môžu využiť možnosť financovať kúpu nehnuteľnosti úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania? Nech odpoviete akokoľvek, s najvyššou pravdepodobnosťou to súvisí s tým, v ktorom okrese, či kraji ste žiadali o preukaz ZŤP a ako jasne sú komunikované takéto možnosti štátnymi inštitúciami. Naše kolegyne pre Vás pripravili porovnanie, vďaka ktorému ľahko zistíte, či je pre Vás vhodnejšie financovať svoje nové bývanie komerčným hypotekárnym úverom, či úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Predmetom bytovej politiky každého štátu by malo byť zlepšenie dostupnosti bývania, aby bolo možné a dôstojné pre každého človeka, zvlášť pre osoby so zdravotným postihnutím. Téma financovania bývania je v súčasnosti aktuálna, vzhľadom na vysoké ceny nehnuteľností a obmedzené možnosti financovania. Nástrojom podpory zo strany štátu voči osobám so zdravotným postihnutím je financovanie bývania zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Kto môže žiadať o podporu zo ŠFRB? 

Člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok, alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ide o osoby, ktorým vydal preukaz ZŤP Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Vek žiadateľa pritom nie je obmedzený hornou hranicou 35 rokov, ako je tomu pri ostatných oprávnených žiadateľoch úveru zo ŠFRB. Platí ale, že maximálna dĺžka splácania je 40 rokov a maximálne do 65. roku žiadateľa. 

Účel a výška podpory

Výstavba bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome. Kúpa bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome. Financovať môžete 100 % z obstarávacieho nákladu stavby, najviac 120 000 €. Lehota splatnosti úveru je maximálne 40 rokov Výška úroku je 1% a nemení sa počas celej doby splácania úveru.

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver (hypotéka) je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Je to teda úver, ktorý dlžník dostane pod podmienkou založenia nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že nehnuteľnosť je dobrou zálohou, má takýto úver všeobecne nižšie úročenie. 

V súčasnosti banky nemajú špeciálne programy pre ZŤP osoby.

Porovnanie financovania

Pre porovnanie úveru použijeme hypotekárne porovnanie úverov  z dostupnej webovej stránky financnahitparada.sk. Úver bude porovnaný so sumou 120 000 EUR (maximálny úver zo ŠFRB) s priemernou bonitou a 25 ročnou splatnosťou.

Na základe prepočtov sme zistili, že v súčasnosti komerčné banky poskytujú hypotekárne úvery od úrokovej sadzby 0,6 %. Samozrejme percento súvisí s bonitou, ale aj fixáciou. 

Na základe uvedeného konštatujeme, že komerčné banky majú nižšiu úrokovú sadzbu, ako je úroková sadzba zo ŠFRB. Avšak pre porovnanie je potrebné zdôrazniť, že uvedenú úrokovú sadzbu majú osoby s najvyššou bonitou a príjmom. Rovnako je treba uviesť, že úrok nie je fixovaný na celú dobu splácania a RPMN (RPMN, ročná percentuálna miera nákladov vyjadruje v % všetky náklady spotrebiteľa spojené s úverom – úrokovú sadzbu, poplatky, poistenie k úveru, ak sú na úvere uplatnen). je vyššia, než samotný úrok. 

Záver

V klasickej komerčnej banke je bonita zdravotne ťažko postihnutej osoby hodnotená, ako pri zdravej osobe. Banky všeobecne hodnotia v bonite príjem, majetok a i. Vybrané komerčné banky poskytujú v súčasných podmienkach úrokovú sadzbu od 0,6%. Fond na podporu bývania poskytuje ročnú percentuálnu mieru nákladov vo výške 1%. Výhodou úveru zo ŠFRB je požadovaný nižší príjem žiadateľa, možnosť 100% financovania (banka poskytuje financovanie od 80 – 90 %). Počas celej doby splácania je zo ŠFRB zaručená fixná úroková sadzba vo výške  1% čo považujeme za veľkú výhodu vzhľadom na čas splácania..

Ak Vás téma zaujala, viac sa dočítate v kompletnom článku v tomto linku:  Úver na bývanie pre ZŤP

Užitočné odkazy

ŠFRB Žiadateľ: https://www.sfrb.sk/ziadatel/

ŠFRB Kontakt: https://www.sfrb.sk/kontakty/

Výška životného minima: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/zivotne-minimum/?fbclid=IwAR1-xgDhQPT-JneTLc9Pg_FBZdFJ4pb3p0ZBLe8J4hBJdSwIMHUbtFGaRmA

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Vidíme sa v Trnave
Nasledujúci článok
15 rokov pacientskej podpory

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.