fbpx

Vývoj krvných buniek – bunková úroveň

Predstavte si kostnú dreň ako továreň na krvné bunky. Všetky druhy krviniek, či už červené krvinky, biele krvinky alebo krvné doštičky vznikajú z jednej a tej istej bunky nazývanej hematopoetická kmeňová bunka. Hematopoetické kmeňové bunky sú v kostnej dreni a môžeme si ich predstaviť ako malé továrne na výrobu krviniek. Neustále sa obnovujú a niektoré z nich sa premieňajú na jednu z dvoch typov progenitorových (predchodcovských) buniek – myeloidnú alebo lymfoidnú kmeňovú bunku.