fbpx

Prierez lymfatickej uzliny

Lymfatické uzliny sú útvary fazuľkovitého tvaru rozmiestnené pozdĺž lymfatických ciev. Lymfatické uzliny zohrávajú dôležitú úlohu v imunitnom systém a sú zodpovedné za dodávanie a filtráciu lymfy – tekutiny prenášajúcej hormóny, živiny, aj odpadové látky.

Každá lymfatická uzlina sa skladá z dvoch hlavných oblastí – kôry a drene. Kôra je vonkajšia vrstva a obsahuje malé nahromadenia lymfocytov, ktoré nazývame folikuly. V zárodočných centrách folikulov sú nahromadené hlavne B-lymfocyty, zatiaľ čo T-lymfocyty sú rozmiestnené po celej kôre.

Dreň je vnútorná vrstva lymfatickej uzliny. Lymfa sa do lymfatickej uzliny dostáva cez dostredivú lymfatickú cievu (aferentnú) a preteká cez dutinky a chlopne nachádzajúce sa v uzline. Filtrovaná lymfa je odvádzaná z lymfatickej uzliny cez odstredivú lymfatickú cievu (eferentnú).