fbpx

Svetový deň povedomia o CLL

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je druh rakoviny krvi a kostnej drene. Ide o najčastejší druh leukémie u dospelých a tvorí tretinu nových prípadov leukémií. Práve preto je svetovým dňom povedomia…

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je druh rakoviny krvi a kostnej drene. Ide o najčastejší druh leukémie u dospelých a tvorí tretinu nových prípadov leukémií. Práve preto je svetovým dňom povedomia o CLL 1. september —  prvý deň mesiaca povedomia o rakovine krvi.

Väčšina pacientov s CLL zažíva na začiatku svojej diagnózy šok — až 60 % z nich nemá pri diagnostikovaní žiadne príznaky a nepozorujú na sebe nič, čo by nasvedčovalo tomu, že by mohli mať vážny zdravotný problém. Muži po päťdesiatke bývajú diagnostikovaní dvakrát častejšie než ženy v tomto veku. Chronickú lymfocytovú leukémiu ale môže dostať dospelý človek v akomkoľvek veku. Napriek tomu je CLL považovaná za vzácne ochorenie, jeho incidencia je asi 6 pacientov s CLL / na 100 000 ľudí.

Niektorí pacienti žijú s CLL dlhé roky úplne bez liečby, ale tento druh leukémie má tendenciu pomaly sa zhoršovať až do momentu, keď je nutné začať liečbu u väčšiny z nich.

Akútna lymfocytová leukémia je narozdiel od chronickej skôr ochorením detí a mladých ľudí. Ak nie je liečená, stav sa rýchlo zhoršuje a veľmi rýchlo dochádza k úmrtiam. Rozdiel medzi akútnou a chronickou leukémiou je v lymfoblastoch, ktoré sa tvoria v kostnej dreni. Pri proliferácii (raste, bujnení) lymfoblastov môže nastať stav, keď lymfocyty nedozrejú úplne a rýchlo narúšajú tvorbu krviniek – vtedy ide o akútnu leukémiu. Ak lymfocyty dozrejú, ale ich množstvo je vyššie, než je normálne, dochádza k chronickej leukémii. Navyše, tieto lymfocyty už nie sú tak účinné v boji proti infekciám. Progres ochorenia je v tomto prípade veľmi individuálny a závisí od mnohých faktorov.  

Príčiny CLL

Príčiny vzniku CLL nie sú známe, naznačuje sa ale spojenie s ožiarením. Výsledky liečby sú veľmi individuálne a sú ovplyvnené vekom, pohlavím, genetikou, etnickým pôvodom, komorbiditami (inými ochoreniami) a komplikáciami pri liečbe.

Príznaky a diagnostika CLL

To, že kostná dreň tvorí príliš veľa bielych krviniek, ktoré vytláčajú normálne krvinky, sa nedá cítiť. Pacienti sú často diagnostikovaní pri rutinnom vyšetrení krvi. CLL sa zvyčajne vyvíja pomaly a väčšina pacientov má pred liečbou fázu Watch and Wait, kedy sa ochorenie iba kontroluje a na liečbu sa čaká. Asi 30 % pacientov s CLL nikdy liečbu potrebovať nebude a pokračuje v aktívnom pozorovaní vývinu ochorenia.

Pri diagnostikovaní a vývine ochorenia sa môžu vyskytnúť tieto príznaky:

  • únava
  • zdurené lymfatické uzliny na krku, v podpazuší, v žalúdku alebo slabinách
  • častejšie infekcie
  • nočné potenie
  • horúčky
  • modriny
  • nevysvetliteľné chudnutie
  • bolesť alebo pocit plnosti pod rebrami v dôsledku zväčšenia sleziny.

Búrame mýty o CLL. 
CLL je často označovaná ako “dobrá” rakovina. Pacienti právom nenávidia toto označenie. Žiadna rakovina nie je dobrá

Pacientska podpora

Pacientsku podporu od tých, ktorí už svojou cestou s rakovinou krvi prešli či prechádzajú už dlhší čas, tým, ktorých táto cesta ešte len čaká, alebo sa na nej strácajú, považujeme za tú najdôležitejšiu činnosť nášho občianskeho združenia. Ako pacienti vieme, že napriek enormnej snahe blízkych, okolia či zdravotných pracovníkov, lekárov, sestier… niektorým veciam dokážu porozumieť len pacienti s rovnakou diagnózou. Pacienti s CLL, rovnako ako pacienti s ďalšími viac ako 130-timi druhmi rakoviny krvi, sa môžu obrátiť na našich pacientkych dôverníkov tu alebo sa spojiť s pacientmi s rovnakou diagnózou v uzavretej skupine na Facebooku tu

Stretnutie pacientov s rakovinou krvi a príbuzných Trnava, júl 2021 

Liečba

Nové liečebné postupy zlepšili prognózu u pacientov s CLL. Spravodlivý prístup k novým a inovatívnym liekom je potrebný vo všetkých krajinách. Liečba sa rýchlo mení vďaka prebiehajúcim a úspešným klinickým skúšaniam liekov. Pre niektorých pacientov je práve účasť na klinickom skúšaní liekov najlepšou možnosťou. Na Slovensku v tomto čase neprebieha klinické skúšanie lieku pre pacientov s CLL, ale prebiehajú skúšania liekov iných onkohematologických diagnóz. Informácie o takýchto skúšaniach sú vždy zverejnené na stránke Národného onkologického inštitútu

 

https://www.wclld.org

#WCLLD

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Dovidenia v Trnave
Nasledujúci článok
Svetový deň povedomia o lymfóme

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.