fbpx

Podporujeme memorandum k novele zákona č. 362/2011

Dnes viac než inokedy, keď sa svet nachádza v ťažkej pandemickej situácii, musíme našu pozornosť obrátiť na inovácie v oblasti zdravotníctva. Slovensko chce byť modernou krajinou, ktorej občania sa liečia…
Dnes viac než inokedy, keď sa svet nachádza v ťažkej pandemickej situácii, musíme našu pozornosť obrátiť na inovácie v oblasti zdravotníctva.
Slovensko chce byť modernou krajinou, ktorej občania sa liečia najmodernejšími prostriedkami.
Preto je nevyhnutné, aby sme nariadenia Európskeho parlamentu a Rady striktne dodržiavali a zavádzali do našich zákonov. Odbočky a ideologické úpravy zákonov môžu viesť k zastaveniu pokroku, na ktorý doplatíme najmä my pacienti.
Podporujeme Memorandum k novele zákona č. 362/2011 regulujúce klinické skúšania na Slovensku, ktoré podpísali odborníci.
Memorandum:
Lymfoma a Leukémia Slovensko

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Ako Jano a Kristína podporili ľudí s rakovinou krvi
Nasledujúci článok
Čo by sme mali vedieť o klinických skúšaniach?

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.