fbpx

Lymfómy v tehotenstve

Tehotenstvo počas prebiehajúceho nádorového procesu v tele matky je  nevídané, avšak nie nemožné. Tento stav je výnimočný, nakoľko schopnosť splodiť dieťa počas zahájenej liečby je nižšia. Výnimočnosť sa však tým nekončí,…

Tehotenstvo počas prebiehajúceho nádorového procesu v tele matky je  nevídané, avšak nie nemožné. Tento stav je výnimočný, nakoľko schopnosť splodiť dieťa počas zahájenej liečby je nižšia. Výnimočnosť sa však tým nekončí, pretože sa naskytá priestor pre mnohé otázky.

Na Slovensku je lymfóm štvrté najčastejšie ochorenie vyskytujúce sa počas gravidity. Ako pri každej komplikácií tehotenstva, aj lymfóm vie byť nebezpečný. Na jednej strane je hrozbou pre samotnú matku, pretože ožarovanie počas tehotenstva nie je možné. Hrozí tým, že mamička nebude vyliečená a riziká akejkoľvek malignity sú vysoké.  Rovnako tak vystavujeme plod rizikám, a to najmä z liečby, ktoré sa však nemusia prejaviť ihneď po narodení.

Diagnostika v tehotenstve 

Diagnostické procesy počas tehotenstva môžu byť niekedy klamlivé. Za únavou, či bolesťou alebo nevoľnosťou môže stáť nádorové ochorenie, ale môžu byť príznakmi aj samotného tehotenstva.  Ďalšou komplikáciou pri diagnostike lymfómu je používanie zobrazovacej techniky, najmä použitím radiačného žiarenia, ako je RTG, CT alebo PET. Našťastie však lymfóm diagnostikujeme vďaka histologickému rozboru, kedy odobratím tkaniva z uzliny nenastáva riziko pre samotný plod. Rovnako tak možno použiť aj ultrazvuk alebo MR brucha, avšak bez kontrastnej látky.  Diagnostické vyšetrenie kostnej drene je bezpečné a nápomocné vyšetrenie, ktoré nie je kontraindikované tehotenstvom, preto sa mu môžete s kľudným svedomím podrobiť.

Chemoterapia počas tehotenstva

Terapia tohto druhu je počas tehotenstva mierne komplikovaná, nakoľko sa účinok liečiv mení spolu s organizmom pacientky. Lieky reagujú na zmeny krvného objemu, zvýšenú činnosť obličiek, ale aj samotný metabolizmus liekov v pečeni. Mnohé lieky končia vstrebané v plodovej vode a strácajú svoj účinok.

Pripravte sa na to, že počas tehotenstva sa Vaša liečba bude meniť a to priamo úmerne s pribúdajúcom váhou, nakoľko účinok liekov (cytostatík) je presne rátaný na hmotnosť pacientky.

Treba si však uvedomiť, že cytostatiká majú teratogénny efekt, čo znamená, že majú vplyv na zárodočný terčík plodu a teda aj na jeho správny vývoj.  Najväčšie riziko predstavujú najmä v období 2 -8 týždňa tehotenstva, kedy dochádza ku tvorbe orgánov.

Liečba pomocou chemoterapie sa počas prvého trimestra spája s vysokým rizikom potratu a vzniku zmien v plode. Ak je však lymfóm v pokročilom štádiu alebo si vyžaduje neodkladnú liečbu, môže Vám byť navrhnuté prerušenie tehotenstva.

Ak sa s liečbou tohto druhu začne v druhom alebo treťom trimestri, riziko sa znižuje, avšak neminimalizuje a nestráca. V takomto prípade môže nastať odumretie plodu, nízka pôrodná hmotnosť alebo retardácia. Rovnako tak Vaše tehotenstvo môže byť skomplikované tehotenským diabetom alebo predčasným odtokom plodovej vody.

Rádioterapia v tehotenstve 

Ak je matka vystavená rádioterapeutickému účinku počas prvého trimestra, môže mať rovnaký teratogénny účinok ako chemoterapia. Dokonca sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádoru aj u Vášho dieťatka. Z týchto dôvodov sa Váš lekár rádioterapií bude vyhýbať a začať s touto formou liečenia lymfómu sa začne až po pôrode. Avšak, ak je nevyhnutná liečba, smie sa používať iba na oblasť krku, ale s podmienkou použitia tienidla na oblasť brucha.

Pôrod 

Lekári sa budú snažiť, aby Váš pôrod nastal minimálne po 34.týždni tehotenstva, kedy je riziko pre plod aj Vás minimalizované. Ideálny je pôrod prirodzený, nakoľko pôrod cisárskym rezom  predlžuje dobu na začatie liečby pomocou chemoterapie.

Až po pôrode je možné  určenie presné štádium Vášho ochorenia, avšak ak pôrod nastal cisárskym rezom, je nutné počať na zahojenie rany. Čo sa týka kojenia, budete si musieť trošku počať. Nakoľko sa  kontrastné a rádioaktívne dostávajú do materského mlieka, nebolo by možné urobiť vyšetrenie PET/CT. Svoje bábätko si budete môcť pritisnúť až 12 hodín od vykonania tohto diagnostického vyšetrenia.

Hodgkinov lymfóm 

Ide o najčastejší vyliečiteľný lymfóm u žien v produktívnom veku, teda od 18 do 35 rokov, preto je najčastejší jeho výskyt aj počas tehotenstva.  Hoc ide o nádorové ochorenie, jeho prognóza je najlepšia spomedzi lymfómov a preto je šanca vyliečenia stále vysoká, aj napriek tehotenstvu.  Pripravte sa však, že Vaše kontroly u lekára budú častejšie, spravidla každé 2 týždne.  Ak je tehotenstvo aj lymfóm správne zaklasifikovaný, s liečbou sa dá počkať až do pôrodu bez vedľajších vplyvov na Vás a Vaše dieťa.

Avšak, ak nie je diagnostikované presné štádium lymfómu, liečbu je nutné začať ihneď. Odďaľovanie terapie by totiž malo negatívny účinok na vývoj rakoviny ako aj tehotenstva. V tomto prípade Vám môže byť navrhnuté prerušenie gravidity.  Ak sa HL prejaví v druhej polovici tehotenstva, je možné zahájiť chemoterapiu a po pôrode doliečiť.

Non – Hodgkinove lymfómy 

Ak máte diagnostikovaný indolentný typ lymfómu (folikulový lymfóm LF, chronická leukocytová leukémia CLL/SLL alebo lymfóm z buniek marginálnej zóny MZBL), počas tehotenstva sa nebude zahajovať liečba,  budete len sledovaná, ako sa priebeh patologického procesu vyvíja.  V niektorých prípadoch je možné zahájenie liečby, chemoterapie,  pomocou rituximabomu alebo cinkristínom, prípadne prednizónom .  Fludorabínom prebehajúca liečba bude ukončená, nakoľko má silný teratogénny účinok na plod.

Agresívne lymfómy, medzi ktoré zaraďujeme  najmä difúzny veľkobunkový B-lymfóm DLBCL sa najčastejšie vyskytuje v oblasti hrudníka, preto môže zatláčať aj na okolité štruktúry, čo môže ovplyvniť nie len vývin dieťaťa, ale aj Vás samú. Často však nie je spoznaný ihneď, nakoľko jeho príznakmi je zadýchavanie, pocity ťažkosti na hrudníku, či únava. Tieto symptómy sú niekoľko krát pripisované samotnej gravidite. Problémom týchto lymfómov je, že ako z názvu vyplýva, ide o veľmi silný typ, ktorý je nutný liečiť okamžite a bezodkladne. Môže sa stať, že Vám gynekológ ako aj ošetrujúci onkológ navrhnú prerušenie tehotenstva, pretože neliečenie by mohlo znamenať nie len spontánne ukončenie tehotenstva, ale v najhoršom prípade aj ukončenie toho Vášho.  Ak sa však diagnostikuje DLBCL v druhom alebo treťom trimestri, je možné začať chemoterapiu, po pôrode doplniť potrebné diagnostické a zobrazovacie vyšetrenia.

Veľmi agresívne lymfómy, akým je Burkittov lymfóm a lymfómy z prekurzorových T a B buniek , sú charakteristická veľmi rýchlym progresívnym rastom a vysokým rizikom postihnutia nervového systému. Stav tehotnej ženy sa môže preto rýchlo zhoršovať a s liečbou nie je možné otáľať. Najčastejšie používaný liekom na vyliečenie tohto zákerného ochorenia je metrotrexát, ktorý má však silné plod ničiace účinky, preto sa neodporúča a bude Vám vymenený. Ak sa lymfóm objaví v prvých troch mesiacoch gravidity, odporučí sa Vám prerušenie tehotenstva. Ak sa zistí lymfóm v druhom až treťom trimestri, je nutné začať s liečbou, avšak lekár Vám presne vysvetlí, aké sú komplikácie a riziká, nakoľko toxické účinky liečby môžu vplývať nie len na Vás, ale aj na Váš plod v brušku.

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Príbeh Majky – Hodgkinov lymfóm s relapsom
Nasledujúci článok
Mladí pacienti po onkoliečbe chcú mať vlastné deti

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.