fbpx

Lymfoma hľadá svojich nových členov.

Tento rok čaká naše občianske združenie jeden pekný míľnik – Lymfoma Slovensko oslávi 15 rokov. Pripravujeme preto viacero zmien a jednou z nich je aj obnova našej členskej základne. Budeme…

Tento rok čaká naše občianske združenie jeden pekný míľnik – Lymfoma Slovensko oslávi 15 rokov. Pripravujeme preto viacero zmien a jednou z nich je aj obnova našej členskej základne. Budeme radi, ak sa pridáte k nám, k našim víziám a pomôžete nám v snahe zlepšiť podmienky, v ktorých sa na Slovensku onkohematologickí pacienti nachádzajú.

My sme Lymfoma.

Aktuálne má pracovný tým OZ Lymfoma Slovensko 7 (statočných 🙂 ) členov.

MUDr. Simona Pavúková je riaditeľkou Lymfoma Slovensko a poznať ju môžete najmä z našich odborných webinárov a medicínskej poradne. Na vzdelávacích a osvetových aktivitách s ňou spolupracuje naša Barbara Buganová, študentka medicíny. Miroslava Fövényes je prezidentkou a zároveň predsedníčkou Správnej rady. Jej aktivitami sú (okrem mnohých iných) odborná reprezentácia združenia a advokácia. Združenie má aktuálne dvoch pacientskych dôverníkov –Miriam Cverenkárovú a Ladislava Lekára.  Svet projektového manažmentu má pod palcom Zuzana Bútorová, komunikácii sa venuje Adriana Školníková. 

Chcete vedieť o viac o tom, čo robíme? Alebo dokonca pomôcť nám posúvať sa vpred? Staňte sa našim riadnym členom.

Riadny člen a valné zhromaždenie OZ Lymfoma

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Členom sa môžu stať osoby staršie ako 18 rokov. Riadne valné zhromaždenie je zvolávané minimálne jedenkrát za rok. Tento rok sa bude konať online (prostredníctvom aplikácie ZOOM). O prijatí nového člena, na základe vyplnenej prihlášky, budú rozhodovať členovia správnej rady.

Zvážte, prosím, že bez väčšinovej účasti členov VZ nie je takéto zhromaždenie uznášaniaschopné a môže brániť plynulému chodu organizácie. Svojím členstvom súhlasíte so znením stanov OZ. Členovia VZ platia dobrovoľné členské.
Aktuálny zoznam členov budujeme od základov. Ak ste boli kedykoľvek v minulosti riadnymi členmi OZ Lymfoma a chcete nimi byť aj naďalej, prosíme, vyplňte tiež prihlášku. 
Prvé valné zhromaždenie je predbežne naplánované na jún 2021.

V rámci neho budú predstavené strategické zmeny. Najhlavnejšou bude predstavenie návrhu nových stanov združenia:  Nové stanovy (návrh)    , ktoré reflektujú našu snahu venovať viac priestoru aj skupine pacientov s leukémiami a zároveň prispôsobiť sa zmenám, ktoré v spoločnosti nastavila súčasná pandémia koronavírusu. Aktuálne stanovy združenia nájdete tu: Stanovy OZ Lymfoma

Chcem sa stať riadnym členom OZ Lymfoma Slovensko. 

Po oboznámení sa so stanovami vyplňte prihlášku: Prihláška – riadny člen OZ Lymfoma

Prihlášky, prosíme, vypĺňajte do 6.6.2021

 

Nechem byť členom valného zhromaždenia, ale zaujímajú ma dostupné informácie a aktivity OZ.

 

OZ dlhodobo poskytuje možnosť registrácie, na základe ktorej dostávajú všetci zaregistrovaní pacienti, ich blízki, alebo iní záujemcovia dôležité informácie, či pozvánky na aktivity združenia, prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Ak sa teda nechete stať riadnym členom, využite túto možnosť. https://lymfom.sk/zaregistrujte-sa/

Títo členovia neplatia žiadne členské, ani iné poplatky.

Vaše osobné údaje sú u nás v absolútnom bezpečí.

Informácie, ktoré poskytujete nášmu OZ nikdy nesprístupňujeme iným osobám a starostlivo si ich chránime.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nám napísať na aktualne@lymfom.sk 

 

Kontakty na členov pracovného tímu OZ Lymfoma nájdete v sekcii kontakty: https://lymfom.sk/kontakt/

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Onkologická konferencia 2021
Nasledujúci článok
Pozývame Vás na rekondičný pobyt do Brusna

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.