fbpx

Onkologická konferencia 2021

OZ Lymfoma Slovensko je jedným z organizátorov štvrtého ročníka onkologickej konferencie s názvom Onkológia na Slovensku, realita vs. očakávania 2021.  Východisková situácia konferencie Pacientske organizácie dlhodobo a pravidelne volajú po…

OZ Lymfoma Slovensko je jedným z organizátorov štvrtého ročníka onkologickej konferencie s názvom Onkológia na Slovensku, realita vs. očakávania 2021. 

Východisková situácia konferencie

Pacientske organizácie dlhodobo a pravidelne volajú po zlepšení stavu onkológie na Slovensku. Už štvrtý rok sa obracajú na vládu s konkrétnymi požiadavkami, ktoré im v minulosti boli prisľúbené, no väčšina z nich stále neprešla do praxe.

Situácia v onkológii je navyše čoraz komplikovanejšia kvôli pretrvávajúcej pandémii COVID-19. Už dnes na základe medzinárodných dát vieme, že v roku 2020 došlo v Európe k približne až 40-percentnému poklesu onkologickej diagnostiky1 , ako aj významnému zanedbávaniu prevencie, liečby, či celkovej zdravotnej starostlivosti2 . Preto hrozí, že o 5 rokov budeme mať v Európe vysoký nárast počtu novodiagnostikovaných onkologických pacientov až v pokročilých, neskorých štádiách ochorenia. Pre Slovensko je to ešte alarmujúcejšie, keďže už dnes patrí medzi najhoršie krajiny v úmrtnosti na onkologické ochorenia v EÚ3,4. Riešiť sa to snaží aj Európsky plán boja proti rakovine. Ako k nemu a celkovej situácii pristúpime na Slovensku?

Po predchádzajúcich troch ročníkoch konferencie je nevyhnutné prejsť od všeobecnej diskusie k diskusii o konkrétnych krokoch a termínoch implementácie opatrení do praxe.

 

OZ Lymfoma a onkohematologických pacientov zastupovala Miroslava Fövényes.

Aké je jej krátke zhodnotenie tejto konferencie?

Na konferencii Onkológia na Slovensku, realita vs. očakávania, ktorú sme spoluorganizovali, Minister zdravotníctva, Vladimír Lengvarský priznal, že onkológia na Slovensku zaostáva za krajinami EÚ.
Zároveň nás Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informovalo o pripravovaných novelách zákonov, napríklad 363/2011 o lieku, ubezpečilo, že skríningy na nádorové ochorenia budú opäť spustené, čakacie doby na vyšetrenia a zákroky sa začnú riešiť už v priebehu najbližších týždňov.
Zároveň nám pán minister dal verejný prísľub, že s nami bude pravidelne, každý štvrťrok rokovať za okrúhlym stolom.
Ďakujeme, našim partnerským združeniam, LIGA PROTI RAKOVINE (LPR), NIE RAKOVINE a OZ Amazonky , že sú silnými parťákmi v spoločných advokačných aktivitách, v rámci ktorých tlmočíme potreby onkologických pacientov a upozorňujeme na nedostatky systému. No nielen to, mnohokrát sme aj tými, ktorí zjednocujú a prinášajú riešenia. Tak tomu bolo aj tento utorok.
Ďakujeme aj agentúre Seesame za vynikajúcu prípravu a podporu a odborníkom z NOI – Národný onkologický inštitút, ktorí svoju prácu odvádzajú na 150% a vďaka ktorým máme konečne na Slovensku rozbehnuté viaceré klinické štúdie. Vďaka nim máme na základe dát prehľad v akom stave onkológia je.
Veľká vďaka patrí aj všetkým Vám, ktorí nás podporujete a sledujete naše aktivity. ?

 

 

Pozrite si záznam konferencie Onkológia na Slovensku 2021

Kompletný záznam z konferencie si môžete pozrieť na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Md_yLgz8wKc

alebo na našej FB stránke tu: https://fb.watch/5Daz4pwbZi/

 

Všetkým odborným témam konferencie sa za Lymfoma Slovensko naďalej bude venovať najmä Mirka Fövényes. Všetci veríme, že budeme pravidelne prinášať dobré správy.

Veríme tomu, čo robíme a sme vďační každému, kto nás v tom podporuje.

 

 

 

Chcem finančne podporiť prácu Lymfoma Slovensko
Podporiť

 1: De Vincentiis L, Carr RA, Mariani MP, et alCancer diagnostic rates during the 2020 ‘lockdown’, due to COVID-19 pandemic, compared with the 2018–2019: an audit study from cellular pathologyJournal of Clinical Pathology 2021;74:187-189
2: https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2021/statement-catastrophic-impact-of-covid-19-on-cancer-care
3: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/419473/Country-Health-Profile-2019-Slovakia.pdf
4: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b80245bd-en/index.html?itemId=/content/component/b80245bd-en

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Pozvánka na podpornú skupinu: Ako využiť vlastné dary a talenty v živote?
Nasledujúci článok
Lymfoma hľadá svojich nových členov.

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.