fbpx

Informácie k novému prihlasovaniu na očkovanie proti COVID-19

Vážení pacienti a priatelia združenia.  V týchto dňoch sa otvorila tzv. Čakáreň pre záujemcov o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Viacerí chronickí pacienti, vrátane tých s onkohematologickými malignitami – napriek pôvodnému…

Vážení pacienti a priatelia združenia.  V týchto dňoch sa otvorila tzv. Čakáreň pre záujemcov o očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Viacerí chronickí pacienti, vrátane tých s onkohematologickými malignitami – napriek pôvodnému plánu zaočkovať ich prioritne s najstaršími obyvateľmi mala jedinú možnosť – registrovať sa v zoznamoch náhradníkov. Tieto zoznamy však boli vo viacerých mestách takmer okamžite plné. Dnes máme nádej, že novovytvorená Čakáreň urýchli očkovanie našich rizikových pacientov. Vyhláška, ktorá to umožní, by mala nadobudnúť platnosť 1. 5. 2021

Termíny na očkovanie sa budú prideľovať primárne podľa veku a ochorenia.

Okrem veku sa v Čakárni prioritizujú (majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko závažnými chorobami. 

Prioritizácia má byť nasledovná

1. Chronicky chorí pacienti so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 65 rokov.

Tu patria pacienti zo zoznamu:

 • osoba s s ťažkým zdravotným postihnutím
 • osoby so závažnými chorobami ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia,
  • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
  • po transplantácii solídnych orgánov,
  • po transplantácii krvotvorných buniek (BMT),
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D,
  • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
  • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
  • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
  • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
  • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
  • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
  • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s cirhózou pečene,
  • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
  • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným,
  • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia),
  • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
  • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).
2. Chronicky chorí pacienti so stredne závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 budú zaradení ako osoby s vekom 60 rokov.

Do tejto skupiny patria pacienti zo zoznamu:

 • osoby so stredne závažnou chorobou ako napr.:
  • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
  • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
  • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
  • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
  • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
  • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
  • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
  • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu,
  • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
  • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
  • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
  • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
  • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
  • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
  • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
  • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
  • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
  • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.
Ako bude prebiehať registrácia chronicky chorých pacientov?

Zdravotné poisťovne vytvorili zoznamy svojich poistencov s chronickými ochoreniami, ktoré sú určené vo vyhláške. V prípade, ak systém spáruje údaje z registračného formulára a poisťovne, po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 65 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami. V ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov a následne pacientom so stredne závažnou chorobou. Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.

Ako sa zaregistrovať?

Vyplnením formulára – Požiadať o očkovanie – na https://korona.gov.sk  

Po registrácii Vám príde potvrdenie na email alebo SMS na Vami zadané telefónne číslo. O termíne očkovania Vás bude NCZI informovať minimálne dva dni vopred.

Ďalšie dôležité informácie o novinkách v Čakárni nájdete tu: https://korona.gov.sk/informacie-k-novemu-prihlasovaniu-sa-na-ockovanie/

 

Autor článku čerpá všetky informácie z portálu https://korona.gov.sk/informacie-k-novemu-prihlasovaniu-sa-na-ockovanie/

Chcem finančne podporiť prácu Lymfoma Slovensko
Podporiť

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Syndróm únavy spojenej s rakovinou – brožúra pre pacienta
Nasledujúci článok
Pozvánka na podpornú skupinu: Ako využiť vlastné dary a talenty v živote?

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.