fbpx

Výskum súvislosti medzi používaním glyfosátov a vznikom Non-Hodgkinových lymfómov.

Dovoľujeme si touto formou zdieľať výskum MUDr. Brezovickej na dôležitú tému možného súvisu medzi použitím glyfosátov a výskytom Non-Hodgkinových lymfómov.  Vážení pacienti a sympatizanti združenia. Ďakujem OZ Lymfoma a Vám všetkým…
Dovoľujeme si touto formou zdieľať výskum MUDr. Brezovickej na dôležitú tému možného súvisu medzi použitím glyfosátov a výskytom Non-Hodgkinových lymfómov. 

Vážení pacienti a sympatizanti združenia.

Ďakujem OZ Lymfoma a Vám všetkým za ochotu a možnosť spolupráce s Vami na výskumnej práci, ktorá má za cieľ zistiť, v akej miere boli slovenskí pacienti s Non-Hodgkinovým lymfómom vystavení postrekovým prípravkom s účinnou látkou glyfosát /napr. Roundup/ v porovnaní s bežnou populáciouako boli pri práci chránení a či to mohlo mať súvis so vznikom tohto ochorenia.

 

Postrekové prípravky s účinnou látkou glyfosát / napr. Roundup / sa vo svete používajú od roku 1974 a sú najčastejšie používaným prípravkom na ničenie nežiaducej buriny vo svete a aj na Slovensku. Mnohé štúdie poukazujú na súvis ich používania a vzniku viacerých nádorových ochorení, najmä Non-Hodgkinovho lymfómu.

 

V roku 2015 AIRC / Asociácia pre výskum rakoviny / zaradila túto látku medzi pravdepodobné karcinogény /rakovinotvorné látky/ pre človeka, napriek tomu sa stále veľkoplošne používa v poľnohospodárstve, v lesoch, v mestách, ale aj doma v záhradách, na dvoroch na odstraňovanie nežiaducej buriny. V roku 2017 Európska Únia rozhodla povoliť ďalšie používanie tejto látky v krajinách EÚ do decembra roku 2022, kedy sa stav bude prehodnocovať.

 

Táto situácia ma priviedla k myšlienke zistiť, aký je stav na Slovensku. Túto problematiku by som chcela spracovať vo svojej atestačnej práci. Ak by ste chceli prispieť k zmapovaniu tejto situácie u nás na Slovensku, prosím Vás o vyplnenie  dotazníka. Môžete osloviť aj svojich príbuzných, priateľov a známych. Dôležité sú údaje od ľudí, ktorí mali diagnostikovaný Non-Hodgkinov lymfóm, ako aj od ľudí, ktorí ho nemali – budú tvoriť „bežnú populáciu“. Čím viac ľudí sa do tohto výskumu zapojí, tým presnejšie výsledky môžeme získať.

 

Do štúdie sa môžu zapojiť všetci záujemcovia nad 18 rokov.

 

Ak ste mali diagnostikovaný Non-Hodgkinov lymfóm, prosím, vyplňte dotazník  cez link:
https://dotaznicek.sk/form/1141

 

Ak ste nemali diagnostikovaný Non-Hodgkinov lymfóm, prosím, vyplňte dotazník pre „bežnú populáciu“ cez link:

https://dotaznicek.sk/form/1152

Veľmi pekne Vám ďakujem za ochotu a za spoluprácu.

 

MUDr. Dana Brezovická

 

Ak by ste sa mali nejaké nejasnosti pri vypĺňaní dotazníka, môžete ma kontaktovať e-mailom na adrese dotaznikexp@centrum.sk

 

Na internete je mnoho informácií ohľadne tejto témy:

 

 https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/530836-sporny-roundup-sa-stale-pouziva/

 

https://www.ta3.com/clanok/1173941/rozhodujuci-krok-luxembursko-prve-zakaze-herbicid-glyfosat.html

 

https://science.hnonline.sk/biologia-a-chemia/1892212-glyfosat-zvysuje-riziko-rakoviny-o-41-percent-obavy-su-namieste-hovori-autorka-studie

https://www.etrend.sk/firmy/monsanto-musi-zaplatit-giganticke-odskodne-za-herbicid-ktory-sa-predava-aj-u-nas.html

 

https://echo24.cz/a/SZDLv/rakousko-zcela-zakazalo-nebezpecny-glyfosat-v-cesku-se-podobny-krok-neplanuje

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Lymfoma podporné stretnutia
Nasledujúci článok
Syndróm únavy spojenej s rakovinou – webinár

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.