fbpx

Tréning pacientskych organizácií pokračuje

Na minuloročný vysokoúspešný Tréning pacientskych organizácií v oblasti HR, projektového a dátového manažmentu pod záštitou AOPP (Asociácia na ochranu práv pacienta), nadväzuje druhý ročník s nemenej pútavou témou. Mediálne zručnosti…
Na minuloročný vysokoúspešný Tréning pacientskych organizácií v oblasti HR, projektového a dátového manažmentu pod záštitou AOPP (Asociácia na ochranu práv pacienta), nadväzuje druhý ročník s nemenej pútavou témou. Mediálne zručnosti a supervízia sú zárukou kvalitnej komunikácie s novinárskou obcou, rovnako ako udržanie a zlepšenie práce pacientskej organizácie a patria k najpodstatnejším témam.
Vyskúšať si novinársku prácu v slovnej i písomnej podobe, pri reportáži pred kamerou a s perom v ruke pri písaní tlačových správ, si pod vedením PR spolupracovníkmi z agentúry ReputationN Lucie Ballayovej a Petra Marčana mali možnosť zástupcovia pacientskych organizácií. Tentokrát bez skúšania a bez známok sledovali, ako sa dokáže zmeniť bežný text v tlačovú správu alebo článok. Novinári trpezlivo a erudovane vysvetľovali, upravovali, vylepšovali. Kamerové skúšky priniesli nové zážitky a skúsil si ich každý. Témou supervízie nás previedla predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku Janka Dobšovičová Černáková. Predsedníčka AOPP Mária Lévyová na záver podujatia rozdala prítomným certifikáty a ukončili pracovný deň skupinovou foto.
Informácie nášmu pacientskemu združeniu OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko poskytla a aktívne sa zúčastnila naša nová pacientska dôverníčka

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Srdečne vás pozývame na stretnutie pacientov a príbuzných Trnava

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.