fbpx

Svetový deň boja proti rakovine

Dnešný deň je výzvou solidarity. Každý rok sa práve 4. februára uskutočńujú aktivity spojené s bojom proti rakovine po celom svete. Žiaden kúsok zeme, žiadna krajina, spoločnosť, no ani rodina…

Dnešný deň je výzvou solidarity.

Každý rok sa práve 4. februára uskutočńujú aktivity spojené s bojom proti rakovine po celom svete. Žiaden kúsok zeme, žiadna krajina, spoločnosť, no ani rodina nie je uchránená a onkologické ochorenia sa týkajú nás všetkých. Nielen pacientov, lekárov a ostatných z medicínskeho sektora. Každého. Aktívna musí byť spoločnosť, aktívne musia byť politiky. Aktívni musíme byť všetci.

Zachránených by mohlo byť až 3,7 milióna životov ročne …
Ak budeme konať ! 

 

Vedeli ste, že?
9.6 milióna ľudí každoročne zomrie na rakovinu – a predpokladá sa, že toto číslo sa do roku 2030
takmer zdvojnásobí?
70% úmrtí spôsobených rakovinou sa vyskytuje v krajinách s nízkym až stredným príjmom?
V menej ako 30% krajín s nízkym príjmom majú pacienti k dispozícií služby v oblasti liečby rakoviny (v
porovnaní s 90% v krajinách s vysokým príjmom) ?
Celkové ročné ekonomické náklady na rakovinu sa odhadujú na 1,16 bilióna amerických dolárov?
Aspoň jednej tretine bežných druhov rakoviny sa dá predísť?
Rakovina je druhou najčastejšou príčinou smrti na svete?
Až 3,7 milióna životov ročne by mohli byť zachránených prostredníctvom stratégií vhodných na
prevenciu, včasné odhalenie a kvalitné ošetrenie rakoviny?

Dobré zdravie je hnacou silou produktivity. Zlepšovanie životného
prostredia sa dnes považuje za najdôležitejšiu spoločenskú tému. Tak by sa ňou malo stať aj naše zdravie

 

KĽÚČOVÉ PROBLÉMY

 

 

Preskúmať niektoré z najnaliehavejších problémov v oblasti rakoviny.

Zistiť ako rakovina ovplyvňuje nás všetkých a aká je naša sila na zredukovanie vzrastajúceho výskytu rakoviny.

POVEDOMIE, POROZUMENIE, MÝTY A DEZINFORMÁCIE

Vzrastajúce povedomie a presné informácie a vedomosti umožňujú nám všetkým rozpoznať prvé varovné príznaky onkologických ochorení,  uskutočniť vhodné rozhodnutia o našom zdraví a čeliť našim vlastným strachom či mylným predstavám o rakovine.

ČINNOSŤ VLÁDY A ZODPOVEDNOSŤ

Proaktívne a účinné kroky v oblasti národného zdravotného plánovania sú možné a uskutočniteľné v každej krajine. Ak k tomu vlády podstúpia kroky k zredukovaniu a prevencii rakoviny, umožnia svojim národom v silnejšiu pozíciu v spoločenskom a ekonomickom napredovaní.

PREVENCIA A ZNÍŽENIE RIZIKA

Najmenej jednej tretine onkologických ochorení je možné predísť, toto nám všetkým dáva dôvody presadzovať vhodné rozhodnutia a preventívne stratégie, aby sme mali čo najväčšiu šancu predísť a zredukovať riziko vzniku onkologických ochorení.

ROVNOSŤ V PRÍSTUPE K SLUŽBÁM V OBLASTI RAKOVINY

Život zachraňujúce liečby rakoviny by mali byť prístupné všetkým a rovnako – bez ohľadu na to kto sme, bez ohľadu na výšku vzdelania či výšku príjmu, bez ohľadu na to kde žijeme. Ničením veľkých rozdielov medzi nami dokážeme zachrániť milióny životov.

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ BREMENO

Existuje presvedčivý argument na zapojenie dostatku zdrojov ku kontrole rakoviny. Finančné investície môžu byť efektívne a môžu globálnej ekonomike potenciálne ušetriť miliardy dolárov na nákladoch na liečbu rakoviny a ponúknuť pozitívne výsledky vo zvýšení prežitia, produktivity a zvýšení kvality života.

ZNÍŽENIE ROZDIELU V ZRUČNOSTI

Skúsení a informovaní zdravotnícki pracovníci sú jedni z najsilnejších spôsobov ako môžeme poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pokiaľ ide o onkologické ochorenia. Riešenie súčasného nedostatku zdravotníckych pracovníkov a ich skúseností je najefektívnejším spôsobom ako dosiahnuť pokrok v znižovaní počtu predčasných úmrtí na rakovinu.

POMIMO FYZICKÉHO: DUŠEVNÝ A EMOCIONÁLNY DOSAH

Kvalitná onkologická starostlivosť zahŕňa dôstojnosť, rešpekt, podporu a lásku a neberie do úvahy len fyzický dopad ochorenia ale aj emocionálne, sexuálne a spoločenské blaho každého jednotlivca a jeho onkologického ochorenia.

SPOLUPRACOVAŤ AKO JEDEN CELOK

Strategické spolupráce, ktoré zahŕňajú občiansku spoločnosť, podniky, mestá, medzinárodné organizácie a agentúry, výskumné a akademické inštitúcie sú najsilnejšími cestami ako pomôcť rozšíriť povedomie a podporu, premeniť politickú vôľu na činy a poskytnúť komplexné a súdržné riešenia. Spojenie snáh vedie k mocným akciám na každej úrovni.

Oveľa viac o kampani WorldCancerDay nájdete na: https://www.worldcancerday.org

 

Lymfoma Slovensko sa dlhodobo orientuje vo svetových trendoch v liečbe hematologických malignít a implemetácia týchto kľúčových problémov je našou prioritou.

Ak svet vyzýva k aktívnej spolupráci v boji proti rakovine, Lymfoma odpovedá – “ Výzva prijatá! “ 

 

Pridaj sa k Lymfome a pridaj sa k svetu v rámci iniciatívy Svetového dňa boja proti rakovine  https://lymfom.sk/pridaj-sa-k-svetovemu-dnu-boja-proti-rakovine/

 

 

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Pridaj sa k Svetovému dňu boja proti rakovine
Nasledujúci článok
Lymfoma podporné stretnutia

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.