fbpx

Odhaľme rakovinu krvi

Už tento piatok sa bude konať 5. ročník konferencie Odhaľme rakovinu krvi, tentokrát s nosnou témou personalizovanej medicíny a jej (ne)možnostiach na Slovensku. Rolu moderátorky prijala naša Anetka Paríšková. O…

Už tento piatok sa bude konať 5. ročník konferencie Odhaľme rakovinu krvi, tentokrát s nosnou témou personalizovanej medicíny a jej (ne)možnostiach na Slovensku.

Rolu moderátorky prijala naša Anetka Paríšková.
O čom budeme spolu s hosťami diskutovať?
Aká je situácia v oblasti personalizovanej liečby na Slovensku?
Čo na Slovensku funguje a čo by sa malo zlepšiť?
Čo konkrétne znamená personalizovaná liečba pacienta?
Čím všetkým si prechádza pacient s rakovinou krvi?
Diskusiu budete môcť sledovať naživo na našej Facebook stránke tu
Priestor dostanú aj diváci – do diskusie sa budete môcť zapojiť svojimi otázkami cez aplikáciu sli.do

 

Východisková situácia 

September je mesiacom hematologických malignít. Chceme preto posilniť najmä odkaz o potrebe individuálneho a personalizovaného  prístupu k zdravotnej starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi. 

Formou diskusie pacientov, lekárov a zástupcov ministerstva zdravotníctva chceme nastoliť otázku, čo môže priniesť personalizovaná zdravotná starostlivosť, či je v slovenských podmienkach reálna a zároveň sa zamyslieť, ako každý človek v spoločnosti môže pridať ruku k dielu a pomôcť. 

Chceme hovoriť o tom, kam smeruje svetová medicína, ako môže byť nápomocná pacientovi a aké sú dlhodobo udržateľné riešenia v oblasti starostlivosti o pacientov s rakovinou krvi. 

Program

9:30 –  9:35 Otvorenie a úvod do témy

9:35 – 9:45 Personalizovaná zdravotná starostlivosť očami lekára: doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc. MHA, prednosta Kliniky onkohematológie LF UK a NOÚ, II. Onkologická klinika LF UK

 • Čo znamená personalizovaná zdravotná starostlivosť z pohľadu lekára?
 • Aké sú trendy v zahraničí a čo nás v tejto oblasti do budúcnosti čaká?
 • Je reálne očakávať personalizovanú liečbu aj na Slovensku? 

9:45 – 9:55  Personalizovaná zdravotná starostlivosť očami pacientov: Miroslava Fövényes, OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko

 • Čo znamená koncept personalizovanej liečby a zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacientskej organizácie? 
 • Čo na Slovensku funguje a čo by sa  malo zlepšiť? 
 • Akú úlohu zohrávajú v systéme personalizovanej zdravotnej starostlivosti pacientske organizácie a ako môže pomôcť pacientom každý z nás? 

9:55 – 10:10   Skúsenosti pacientov s hemato-onkologickými ochoreniami 

10:10 – 10:20   Personalizovaná zdravotná starostlivosť očami psychológa, PhDr. Andrea Križanová, PhD. , psychológ, Liga proti rakovine SR

 • Čím všetkým prechádza pacient s rakovinou krvi po psychickej stránke? 
 • Čo preňho môže spraviť rodina či blízky? Aký je najlepší spôsob pomoci? A ako sa dá pomôcť im? 
 • Čo znamená personalizovaná zdravotná starostlivosť z pohľadu psychológa? 

10:20 – 10:35   Personalizovaná zdravotná starostlivosť očami štátu k liečbe pacienta, JUDr. Ing. Jana Ježíková, štátna tajomníčka MZ SR

 • Ako uvažuje štát nad pomocou pacientom s rakovinou krvi? 
 • Čo plánuje ministerstvo v tejto oblasti na pomoc pacientom aj príbuzným? 
 • Aké sú možnosti v oblasti personalizácie liečby a zdravotnej starostlivosti?

10:35 – 11:00   Priestor na diskusiu a otázky médií 

Podporte obhajobu práv pacientov s rakovinou krvi

Podporte činnosť občianskeho združenia LyL poukázaním ľubovoľnej čiastky cez darujme.sk kliknutím tu

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Svetový deň povedomia o lymfóme
Nasledujúci článok
Ošetrovné pre blízkeho pacienta

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.