fbpx

Odhaľme rakovinu krvi 3

Prezidentka nášho združenia, Miroslava Fövényes zastupovala 11. septembra, v rámci mesiaca hematologických malignít, hlas pacientov na odbornom podujatí „Odhaľme rakovinu krvi 3“, ktoré už od roku 2017 podporuje firma Janssen.…

Prezidentka nášho združenia, Miroslava Fövényes zastupovala 11. septembra, v rámci mesiaca hematologických malignít, hlas pacientov na odbornom podujatí „Odhaľme rakovinu krvi 3“, ktoré už od roku 2017 podporuje firma Janssen.

Prof. Babeľa z Univerzity sv. Alžbety, vypočítal mieru priamych aj nepriamych nákladov ochorení myelóm a chronickej lymfocytovej leukémie. Podľa neho by Slovensko malo investovať do inovatívnych liekov, ktoré v konečnom dôsledku dokážu navrátiť pacientov do pracovného procesu.

M. Fövényes za prítomnosti odborníkov z radov onkohematológov, ale aj zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne vysvetlila, že:

„Ak chceme, aby liečba pacientov reflektovala 21.storočie, musí byť založená na individuálnom prístupe, berúc do úvahy nielen diagnózu, ale aktuálny fyzický a psycho-sociálny stav pacienta. Veľké rozdiely naprieč typmi ochorenia rakoviny krvi a a rozdiely medzi prejavmi pacientov s rovnakou diagnózou hovoria o tom, že potrebujeme mať k dispozícii aj širokú škálu možností liečby, aby sme ju mohli nazvať personalizovanou. Rovnaký prístup je nevyhnutné zvoliť aj na úrovni sociálnej podpory.“

Viac info k projektu na https://www.rakovinakrvi.sk

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Ako monitorovať neskoré následky liečby?
Nasledujúci článok
Hľadáme dobrovoľníkov

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.