fbpx

Ako monitorovať neskoré následky liečby?

Riešenie otázky ako, kde a kto by mal monitorovať neskoré následky liečby sme spoločne (pacienti a lekári) riešili na podujatí MOST, ktoré sa konalo 5.-6. septembra v Modre. Organizovali ju…

Riešenie otázky ako, kde a kto by mal monitorovať neskoré následky liečby sme spoločne (pacienti a lekári) riešili na podujatí MOST, ktoré sa konalo 5.-6. septembra v Modre. Organizovali ju 3 pacientske a rodičovské občianske združenia, OZ Pomáhame s úsmevom, EBMT – Klub pacientov po transplantácii kmeňových buniek a naše OZ Lymfoma Slovensko.

Organizátori stretnutia v Modre

V nedeľu sa online panelovej diskusie zúčastnili:

MUDr. Júlia Horáková, PhD. – zástupkyňa prednostky, transplantačná jednotka NÚDCH
MUDr. Peter Švec, PhD. – TJKD NÚDCH
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA – Prednosta KHaT Národný onkologický ústav
MUDr. Miriam Ladická, PhD. – transplantačná jednotka NOÚ
MUDr. Katarína Balážová, PhD. – Stredoslovenský ústav srdovo- cievnych chorôb (TBC)
MUDr. Peter Makara, MPH – prezident SSVPL
MUDr. Anna Bednárová – gynekologička
Výsledkom diskusie je Akčný plán, podľa ktorého by sme mali iniciovať na pôde MZ SR a po dohode so zdravotnými poisťovňami zriadenie „Ambulancii neskorých následkov onkologickej liečby“, ktoré by mohli viesť praktickí lekári v každom VÚC.
A neformálna sieť špecialistov v každom VÚC, ktorí sú erudovaní pacientov po onkologickej liečbe liečiť.

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Onkológia na Slovensku: Realita vs. Očakávania 2020
Nasledujúci článok
Odhaľme rakovinu krvi 3

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.