fbpx

Na Slovensku chýbajú klinické štúdie pre lymfómových pacientov

Pre pacientov s návratom ochorenia alebo komplikovaným stavom môže byť riešením a aj záchranou života účasť na klinickom skúšaní liekov. Takúto možnosť na Slovensku skoro vôbec nemáme. Lymfoma Slovensko je aktívnym členom…

Pre pacientov s návratom ochorenia alebo komplikovaným stavom môže byť riešením a aj záchranou života účasť na klinickom skúšaní liekov. Takúto možnosť na Slovensku skoro vôbec nemáme.

Lymfoma Slovensko je aktívnym členom globálnej lymfómovej organizácie Lymphoma Coalition, v spolupráci s ktorou sme vytvorili správu, kde porovnávame dostupnosť liečby a klinických skúšaní pre pacientov s lymfómom v rámci Európy. 1737_Lymphoma_Care_In_Europe_VF_A4_Web

Môžeme povedať, že na Slovensku máme porovnateľný prístup k liečbe ako v západných európskych krajinách, horšie to však je s klinickými štúdiami.

Nasledujúci graf porovnáva počet štandardných liekov a inovatívnych liekov v rámci krajín V4 a západnej Európy:

Graf č.2 znázorňuje počet štandarných a inovatívnych liekov, ktoré vôbec nie sú dostupné:

Graf č. 3 zobrazuje počet klinických štúdii, ktoré k 15. júnu 2017 prebiehali u nás a ďalších krajinách:

porovnanie dostupnosti klinických štúdií na Slovensku a v Európe 

Z uvedených čísel jasne vyplýva, že na Slovensku v podstate dobieha niekoľko klinických štúdii z predchádzajúcich rokov a v súčasnosti sú len dve klinické štúdie v Národnom onkologickom ústave, ktoré naberajú pacientov. Ide o štúdie zamerané na folikulový lymfóm, lymfóm z plášťových buniek, Waldestromovu makroglobulinémiu a ALCL (leukémia).

Od januára 2018 príde do platnosti novela zákona 363/2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, .. vďaka ktorej, všetci veríme, sa stanú drahé inovatívne lieky ešte dostupnejšie pre našich pacientov.

Za dôležité považujeme aj zvýšiť počet klinických skúšaní na Slovensku, zlepšiť podmienky pre ich príchod do našich nemocníc a taktiež umožniť našim pacientom absolvovať takéto skúšania v okolitých krajinách, ktoré ich majú omnoho viac. Preto je ale nevyhnutné, aby boli pacientom preplácané aj vedľajšie náklady ako cestovné a sprievodné osoby.

Ak si myslíte, že naša práca v Lymfoma Slovensko má zmysel, podporte nás prosím finančným darom

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Mladí pacienti po onkoliečbe chcú mať vlastné deti
Nasledujúci článok
Tlačová správa 6.11.2017

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.