fbpx

Čo spája vojny a rakovinu krvi?

Práve v tieto dni si celý svet pripomína koniec druhej svetovej vojny. 8. máj je Dňom víťazstva nad fašizmom. Vedeli ste o tom, že liečba rakoviny má svoje počiatky práve…

Práve v tieto dni si celý svet pripomína koniec druhej svetovej vojny. 8. máj je Dňom víťazstva nad fašizmom. Vedeli ste o tom, že liečba rakoviny má svoje počiatky práve v čase prvých svetových vojen? Chcemoterapia je zbraň, ktorá mala pôvodne zabíjať. Dodnes zachránila a stále zachraňuje milióny životov. Ako sa zmenil boj s rakovinou od obdobia vojen?   

Boj s hematologickými malignitami – 200-ročná vojna 

Poznanie a kategorizácia hematologických malignít sa začala v prvej tretine 19. storočia. Vedci začali rozpoznávať zdurené uzliny a slezinu (Hodgkinov lymfóm), neskôr pokračovali popisovaním chronickej a akútnej leukémie a myelómu. Až do objavenia chemoterapie bola jedinou liečbou lymfómu paliatívna rádioterapia. Jednotlivých druhov rakoviny krvi je v dnešných rokoch popísaných viac ako 130.  

Čo je to chemoterapia? 

Chemoterapia je jednou zo základných možností liečby nádorových ochorení. Je to systémová liečba pomocou liekov (tzv. cytostatík), ktoré ničia rýchlo deliace sa bunky. A práve takými bunkami sú aj tie nádorové. Pri liečbe sa môže podať jeden alebo viac liekov (kombinovaná chemoterapia) alebo sa môže kombinovať s inými typmi liečby nádorových ochorení, ako je rádioterapia, chirurgická liečba alebo biologická liečba (liečba pomocou monoklonálnych protilátok – látky proti určitým molekulám nádorov).  

Od otravy horčičným plynom po prvé remisie  

 

Počas dvoch svetových vojen sa začali písať dejiny chemoterapie a možnosti vyliečiť nádory, čo bolo dovtedy absolútne nepredstaviteľné.  

V roku 1917 bol vo fronte pri meste Ypres v Belgicku prvýkrát použitý horčičný plyn odvtedy nazývaný yperit. U mužov, ktorí boli zasiahnutí, sa okrem iných následkov objavilo aj zničenie bielych krviniek v krvi a kostnej dreni. To viedlo k myšlienke, že ak dokáže yperit zničiť prospešné biele krvinky, mohol by dokázať zničiť aj tie rakovinové. 

Na univerzite v Yale začali Louis S. Goodman a Alfred Gilman skúmať účinky yperitu na lymfóm (druh rakoviny krvi). Prvý výskum na myšiach ukázal schopnosť radikálne zmenšiť veľkosť lymfómov. 

Prvýkrát použili yperit u pacienta s pokročilým lymfómom. Dnes už tohto pacienta poznáme iba pod skratkou JD. JD mal veľmi pokročilú fázu rakoviny. Veľké nádory v čeľusti, ale aj v podpazuší a na ďalších častiach tela. 27. augusta 1942 dostal injekciu s názvom „syntetická lymfocidná chemikália”. V skutočnosti to bol dusikatý yperit, zlúčenina na výrobu horčičného plynu. Nádory sa zmenšili a po dlhom čase, ako sám povedal, mohol jesť, spať a hýbať rukami bez bolesti. 

Tento objav ale zostal vojnovým tajomstvom až do roku 1946 a požitý plyn bol označovaný ako látka X”. Výsledky klinických skúšaní boli zverejnené  v The Journal of the American Medical Association. 

Úplne prvým vyliečeným pacientom s rakovinou bola úspešná liečba choriokarcinómu – veľmi vzácneho nádoru placenty.  

Vďaka pacientom s Hodgkinovým lymfómom, ktorí boli ochotní podstúpiť experimentálnu liečbu, bol dusikatý yperit zaradený do kombinovanej chemoterapie. Cesta za úspechom v liečbe bola náročná a plná období, kedy sa po neúspechoch vedecká obec stavala veľmi skepticky k ďalšiemu výskumu. Dlhotrvajúce obdobie, keď boli u detských pacientov s leukémiou alebo u pacientov s Hodgkinovým lymfómom dosiahnuté remisie asi v 25 % prípadoch a trvali len veľmi krátko, bolo značne demotivujúce.  

Prvé úspešné liečebné protokoly  

Prvým úspešným programom pre liečbu detskej leukémie sa stal VAMP – cyklicky podávaná kombinácia vinkristínu, ametopterínu, 6-merkaptopurínu a prednizónu. Miera remisií sa zdvihla z nuly na cca 60 %. Dnes je väčšina detí z akútnou lymfocytovou leukémiou vyliečiteľná.  

Pri liečbe Hodgkinovej choroby sa prvým úspešným programom stala kombinácia MOMP, ktorá obsahovala kombináciu dusikatého yperitu s vinkristínom, metotrexátom a prednizónom. Z nevyliečiteľného ochorenia sa dosahovali remisie asi u 60 % pacientov. Dnes je väčšina pacientov s Hodgkinovým lymfómom vyliečiteľná.  

Ako vyzerá boj chemoterapie proti nádorovým bunkám?  

Bunkový cyklus sa skladá z dvoch hlavných období – INTERFÁZA (bunka sa nedelí, ale pripravuje na delenie) a M-FÁZA (bunka sa rozdelí na dve dcérske bunky). Jednotlivé fázy bunkového cyklu nasledujú postupne za sebou. Na riadení tohto procesu sa podieľa mnoho regulačných bielkovín a štruktúr. Ak sa tieto štruktúry poškodia alebo nedôjde k ich tvorbe, bunkový cyklus nemôže prebehnúť a bunka sa nerozdelí. To je žiadúci efekt práve pri liečbe nádorových ochorení pomocou chemoterapie, kedy nechceme aby sa nádorové bunky ďalej množili. Preto cytostatiká môžu okrem iného poškodzovať aj proteíny a štruktúry zúčastňujúce sa na bunkovom cykle.  

Každá fáza bunkové cyklu má svoje kontrolné obdobie – uzol – akoby povinnú zastávka. V týchto G fázach sa pomocou interakcií molekúl vyhodnotí súčasný stav bunky, schopnosť bunky správneho a bezchybného dokončenia delenia a dá sa povolenie pre pokračovanie do ďalšej fázy. Ak by sa zistil nejaký problém, bunkový cyklus sa v danej fáze zastaví a bunka sa snaží vykonať opravy. Ak sa jej to nepodarí, bunka spustí apoptózu (bunkovú samovraždu). A práve cytostatiká spôsobia v bunke takéto poškodenia a problémy, ktoré bunka nie je schopná opraviť.  

Najdôležitejšou molekulou bunky je nukleová kyselina (DNA molekula), v ktorej je ukrytá genetická informácia bunky. Bunka je preto najcitlivejšia na akékoľvek poškodenie či zmeny tejto molekuly. V bunkovom cykle, v S fáze dochádza k zdvojeniu (skopírovaniu) tejto DNA na dve identické molekuly. Niektoré cytostatiká dokážu rozštiepiť, poškodiť, vytvoriť zlomy alebo zmenia štruktúru DNA, čo vedie k zastaveniu bunkového cyklu a snahe opraviť tieto chyby. V prípade cytostatík tú to tak závažné chyby, ktoré bunka nedokáže opraviť a zomiera.  

Ako sa podáva chemoterapia?

Chemoterapeutické lieky sa podávajú niekoľkými spôsobmi. Časté je podávanie vnútrožilovo, injekciou do žily (intravenózne – pomocou kanyly, centrálneho žilového katétra, periférne zavedeného centrálneho venózneho katétra alebo cez implantovaný port. Niektoré typy cytostatík sú vo forme tabliet. Existujú aj ďalšie cesty podania ako podanie injekciou pod kožu, do svalu, do telovej dutiny, ako je napríklad brušná dutina (peritoneum) alebo močový mechúr. Voľba podania cytostatika závisí od lokalizácie nádoru. 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom liečby onkohematologického ochorenia, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontakty nájdete tu:

Kontakt

„Cesta za modernou medicínou bola často sprevádzaná bolesťou a utrpením. S plnou vážnosťou si uvedomujeme, že len vďaka neustálej nespokojnosti, obrovskému úsiliu a aj mnohým neúspechom sa šance na vyliečenie onkohematologických pacientov zlepšujú. Sme vďační za každého pacienta, ktorý dostal vďaka moderným liekom a úspešnému manažmentu pod dohľadom našich onkohematológov šancu na život. Veríme, že o pár rokov bude možné nielen vyliečiť ešte viac pacientov ako dnes, ale zároveň bude liečba šetrnejšia a naozaj „šitá na mieru” konkrétnemu pacientovi. História nám dáva veľkú nádej.“  

Adriana Školníková, výkonná manažérka OZ LyL a pacientka s Hodgkinovým lymfómom v remisii

 

Vojna na dvoch frontoch

Vo februári, keď začala vojna na Ukrajine, naše prvé myšlienky boli s ľuďmi, ktorí sa nie vlastným pričinením ocitli v hraničnej situácii. Prirodzene, najintenzívnejšie sme mysleli na onkologických pacientov, s ktorými sme pri práci v našom združení v dennom kontakte. Sami sme si nedokázali predstavť, ako je možné vyhrať na dvoch frontoch. Ako vyhrať nad rakovinou v čase vojny. Náročná liečba a vedľajšie účinky sú tak náročné, že sme si jednoducho nedokázali predstaviť, čo sa bude diať s onkologickými pacientami v čase vojny. Do 48 hodín od napadnutia Ukrajiny sa do databázy dobrovoľníkov zapísalo viac ako 50 dobrovoľníkov. Dnes už program OnkoHelp Ukrajina beží v rovnakom modeli ako pomoc onkohematologickým pacientom v našom združení.

OnkoHelp Ukrajina

Viac o OnkoHelp a o tom, ako funguje, v budúcom článku.

Darujte nám 2% z daní!

My ich premeníme na pomoc pacientom s rakovinou krvi.

Pripravili:

Jozef Košč
MUDr. Simona Pavúková
Mgr. Adriana Školníková

Zdoje:

Kaušitz, J., Ondruš, D., a kol.: Všeobecná onkológia. Bratislava: SOLEN medical education, 2017
ISBN  978-80-89858-05-7

Support for people with cancer, Chemotherapy and You, NIH Publication, 2018: https://www.cancer.gov/publications/patient-education/chemotherapy-and-you.pdf

https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/chemotherapy/how-is-chemotherapy-used-to-treat-cancer.html

https://www.macmillan.org.uk/cancer-information-and-support/treatment/types-of-treatment/chemotherapy

Chemotherapy and other drug therapies, A guide for people with cancer, Canadian Cancer Society, 2016:
https://cdn.cancer.ca/-/media/files/cancer-information/resources/publications/chemotherapy-and-other-drug-therapies/32055-chemotherapy-and-other-drug-therapies-en.pdf?rev=-1&hash=561D

https://www.yalemedicine.org/conditions/blood-cancers 

https://medicine.yale.edu/ycci/clinicaltrials/learnmore/tradition/chemotherapy/ 

https://aacrjournals.org/cancerres/article/68/21/8643/541799/A-History-of-Cancer-Chemotherapy

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Teraz veľmi potrebujeme poznať váš názor a skúsenosti
Nasledujúci článok
Rekondičný pobyt LyL 2022

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.