fbpx

Usmernenie odborníkov k liečbe lymfómov počas COVID-19 – 2.vlna

Milí pacienti a rodinní príslušníci, Slovensko, ale aj celý svet pomaly vhupol do 2. vlny pandemickej situácie nového koronavírusu. Ako prvé je nevyhnutné povedať, že každý má právo na emócie…

Milí pacienti a rodinní príslušníci,

Slovensko, ale aj celý svet pomaly vhupol do 2. vlny pandemickej situácie nového koronavírusu.

Ako prvé je nevyhnutné povedať, že každý má právo na emócie ako strachu, tak úzkosti a podobne, AVŠAK, ide o dočasnú situáciu. Ľudstvo sa už niekoľkokrát ocitlo v oveľa vážnejších ohrozeniach. Sme v 21. storočí, máme vysoké hygienické návyky, špeciálne diagnostické a liečebné postupy, situáciu zvládneme.

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa vašej liečby počas COVID-19 reštrikcii,  môžete sa obrátiť na našu PORADENSKÚ INFOLINKU 0919 455 321 alebo emailom na poradna@lymfom.sk.

Všetky odborné usmernenia ohľadom postupov pri liečbe počas pandemickej situácie nájdete na webe nášho odborného garanta – Lymfómovej skupiny (kliknite TU).

Dňa 24.10.2020 nadobudlo účinnosť Uznesenie Vlády SR 678, v ňom sa nachádza niekoľko kľúčových informácii k celoplošnému testovaniu: (Aktualizácia k 28.10.2020)

V stredu, 28.10.2020 bolo Vládou SR vydané nové Uznesenie č. 693, ktoré platí pre obdobie od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 a pre onkologických pacientov znamená nasledovné:

Z nariadenia na obmedzenie slobody pohybu a pobytu majú výnimku nasledujúce skupiny pacientov (znamená, že sa nemusia preukazovať negatívnym testom):

 • onkologickí pacienti po chemoterapii alebo transplantácii trpiaci leukopéniou
 • onkologickí pacienti v liečbe, ktorá ovplyvňuje ich imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podanie liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom
 • osoby dispenzarizované (sledované, liečené) pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit
 • osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19

Rizikovú skupinu pacientov presne definuje aj Metodické usmernie hlavného odborníka MZ SR pre transplantácie krvotvorných buniek k manažmentu a liečbe hematologických a onko-hematologických pacientov v súčasnej situácii pandémie:

K najviac rizikovým medzi hematologickými pacientami patria:

 • onko-hematologickí pacienti (lymfómy, leukémie, mnohopočetný myelóm) v ktoromkoľvek štádiu liečby a pacienti s aplastickou anémiou
 • pacienti podrobujúci sa imunoterapii alebo biologickej liečbe protilátkami
 • liečení chemoterapiou, rádioterapiou, pacienti do 3 mesiacov po poslednej chemoterapii
 • pacienti po transplantácii krvotvorných kmeňových buniek (TKB) v posledných 6 mesiacoch alebo stále užívajúci imunosupresívnu liečbu, pacienti s GVHD a pacienti so slabou funkciou štepu
 • pacienti s inou biologickou liečbou, ktorá môže zasahovať imunitný systém
 • pacienti s imunohematologickými chorobami (ITP, AIHA, SAA, TTP, získaná hemofília) liečení imunosupresívnou liečbou (taká, ktorá potláča vlastnú imunitu)
 • pacienti so závažnými komorbiditami (pridruženými ochoreniami), ako sú pľúcne choroby, diabetes (cukrovka),  na steroidoch závislá bronchiálna astma a ťažké ochorenie obličiek s potrebou dialýzy

Títo pacienti majú výnimku z obmedzenia slobody pohybu a pobytu, čo znamená, že aj keď sa nepôjdu dať testovať (VYSOKO SA NEODPORÚČA), môžu chodiť do zamestnania. Pri prípadnej kontrole sa musia preukázať lekárskou správou ( nie je potrebné si pýtať od lekára špeciálne potvrdenie, nikto z lekárov ho nevystaví). Avšak je na zváženie, či nie je vhodnejšie a menej rizikové zachovať domácu izoláciu a prípadne sa dohodnúť so zamestnávateľom na dovolenke, práci z domu, náhradnom voľne a pod.

Pre pacientov v dlhodobej remisii, ktorí chodia do zamestnania platia podmienky ako pre zvyšok zdravej populácie. V prípade, že sa rozhodnete nepodstúpiť testovanie, platí rovnako nevyhnutnosť dohody s vašim zamestnávateľom. Nárok na COVID PN nevzniká.

Všetci pacienti testovaní aj netestovaní môžu naďalej:

 • ísť do najbližšíeho obchodu zaobstarať si nevyhnutné životné potreby (potraviny, lekáreň, drogéria, krmivá, čerpacia stanica, venčenie domáceho zvieraťa do 100m, zabezpečenie starostlivosti o deti, sprevádzanie blízkej osoby)
 • ísť na lekárske vyšetrenie a ošetrenie, avšak je potrebné si dopredu k lekárovi zavolať a dohodnúť sa na postupe

Viac info k celoplošnému testovaniu obyvateľstva nájdete na www.somzodpovedny.sk

Informácie týkajúce sa aktuálneho nastavenia LOCKDOWNU nájdete tu https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania/ 

Štandardné postupy pre pacientov a rodinných príslušníkov pri návšteve špecializovaných ambulancii nájdete TU.

Pripravila: Mgr. Miroslava Fövényes

Monitorujeme pre vás aj situáciu vo vašich liečebných centrách:

Národný onkologický Ústav

Klenová 1, 833 10 Bratislava
http://www.nou.sk/sk/uvod

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP sv. Cyrila a Metoda

Petržalka, Bratislava
http://www.unb.sk/klinika-hematologie-a-transfuziologie-lfuk-szu-a-unb/

Onkologický ústav sv. Alžbety

Heydukova 10, Bratislava
http://www.ousa.sk/sk/titulna-stranka-ousa

Hematologické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta

Banská Bystrica
http://www.fnspbb.sk/index.php/hematologicke-oddelenie 

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN

Martin
https://www.unm.sk/klinika-hematologie-transfuziologie

Klinika hematológie a onkohematológie FNsP

Tr. SNP 1, Košice
http://www.fnlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=45

Východoslovenský onkologický ústav

Rastislavova 43, Košice
http://vou.sk/ 

Hematologické oddelenie FNsP J.A. Reimana

Prešov
http://www.fnsppresov.sk/pacientom/1029/0499/

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Nová poradenská služba – SOCIÁLNE poradenstvo
Nasledujúci článok
Webinár – Ako sa pripraviť na COVID-19 testovanie s MUDr. Pavúkovou

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.