Usmernenie odborníkov k liečbe lymfómov počas COVID-19 – 2.vlna

Milí pacienti a rodinní príslušníci, Slovensko, ale aj celý svet pomaly vhupol do 2. vlny pandemickej situácie nového koronavírusu. Ako prvé je nevyhnutné povedať, že každý má právo na emócie…

Milí pacienti a rodinní príslušníci,

Slovensko, ale aj celý svet pomaly vhupol do 2. vlny pandemickej situácie nového koronavírusu.

Ako prvé je nevyhnutné povedať, že každý má právo na emócie ako strachu, tak úzkosti a podobne, AVŠAK, ide o dočasnú situáciu. Ľudstvo sa už niekoľkokrát ocitlo v oveľa vážnejších ohrozeniach. Sme v 21. storočí, máme vysoké hygienické návyky, špeciálne diagnostické a liečebné postupy, situáciu zvládneme.

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa vašej liečby počas COVID-19 reštrikcii,  môžete sa obrátiť na našu PORADENSKÚ INFOLINKU 0919 455 321 alebo emailom na poradna@lymfom.sk.

Všetky odborné usmernenia ohľadom postupov pri liečbe počas pandemickej situácie nájdete na webe nášho odborného garanta – Lymfómovej skupiny (kliknite TU).

Monitorujeme pre vás aj situáciu vo vašich liečebných centrách:

Národný onkologický Ústav

Klenová 1, 833 10 Bratislava
http://www.nou.sk/sk/uvod

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP sv. Cyrila a Metoda

Petržalka, Bratislava
http://www.unb.sk/klinika-hematologie-a-transfuziologie-lfuk-szu-a-unb/

Onkologický ústav sv. Alžbety

Heydukova 10, Bratislava
http://www.ousa.sk/sk/titulna-stranka-ousa

Hematologické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta

Banská Bystrica
http://www.fnspbb.sk/index.php/hematologicke-oddelenie 

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN

Martin
https://www.unm.sk/klinika-hematologie-transfuziologie

Klinika hematológie a onkohematológie FNsP

Tr. SNP 1, Košice
http://www.fnlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=45

Východoslovenský onkologický ústav

Rastislavova 43, Košice
http://vou.sk/ 

Hematologické oddelenie FNsP J.A. Reimana

Prešov
http://www.fnsppresov.sk/pacientom/1029/0499/

 

Zdieľať

Predošlý článok
Nová poradenská služba – SOCIÁLNE poradenstvo

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.

PODPORIŤ
Menu