fbpx

Stanovisko k rokovaniam o požiadavkách lekárskeho odborového združenia

Ako členská organizácia AOPP zdieľame nasledovné stanovisko:     STANOVISKO ASOCIÁCIE NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR K ROKOVANIAM O POŽIADAVKÁCH LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA   Je najvyšší čas, aby vláda aj lekári pristúpili…

Ako členská organizácia AOPP zdieľame nasledovné stanovisko:

 

 

STANOVISKO ASOCIÁCIE NA OCHRANU PRÁV PACIENTOV SR K ROKOVANIAM O POŽIADAVKÁCH
LEKÁRSKEHO ODBOROVÉHO ZDRUŽENIA

 

Je najvyšší čas, aby vláda aj lekári pristúpili ku kompromisom a dospeli k dohode, ktorá upokojí
súčasnú situáciu v zdravotníctve a zachová dostupnosť všetkých foriem zdravotnej starostlivosti od
ambulantnej až po ústavnú.

Vláda SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR majú posledné dni na dohodu
s Lekárskym odborovým združením. O pár dní môže dôjsť k odchodu mnohých lekárov zo systému,
pričom ide najmä o kľúčové pozície v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

Asociácia na ochranu práv pacientov preto vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby v spolupráci so
zdravotnými poisťovňami a vyššími územnými celkami predložili krízový plán pre prípad, že
k dohode s lekármi nedôjde.

Pacienti potrebujú vedieť, na koho sa obrátiť v prípade, ak aj ich lekár
v nemocnici podal výpoveď, kto im v rámci spádovej oblasti poskytne potrebnú zdravotnú
starostlivosť.

Žiadame, aby tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj jednotlivé zdravotné poisťovne a vyššie územné
celky bezodkladne zriadili linky krízovej pomoci pre pacientov a uverejnili konkrétne telefónne čísla,
na ktorých dostanú pacienti všetky potrebné informácie pri nedostupnosti potrebnej zdravotnej
starostlivosti. Rovnako, aby zverejnili a priebežne aktualizovali mapy dostupnosti zdravotnej
starostlivosti pre verejnosť. Žiadame, aby ministerstvo zdravotníctva spolu s Národným kontaktným miestom pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike na Úrade pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou pripravili aj také riešenia, ktoré umožnia slovenským pacientom využívať
zdravotnú starostlivosť v okolitých štátoch bez toho, aby si museli platiť rozdiel medzi cenou výkonu
v SR a v tejto krajine.

 

O AOPP

Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 49 pacientskych
organizácii, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom zdravotnícke, sociálne
a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej
starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské
pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov
v aktuálnych pacientskych témach. Viac informácií nájdete na stránke www.aopp.sk .
Kontakty pre médiá:

PhDr. Mária Lévyová                                                 Lucia Ballayová
prezidentka AOPP                                                     PR agentúra ReputationN
Email: maria.levyova@aopp.sk                                Email: ballayova@reputationn.sk

 

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Pozývame vás na vianočný večierok
Nasledujúci článok
Online webinár – Ako na strach z návratu ochorenia?

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.