fbpx

Možnosti (ne)poistenia po onkohematologickej diagnóze

Životné poistenie je bežne využívané ako druh finančného zabezpečenia pre prípad vážnych životných udalostí, akými sú choroby, úrazy či smrť. Poistiť sa ale po prekonaní onkohematologického ochorenia býva často veľmi…

Životné poistenie je bežne využívané ako druh finančného zabezpečenia pre prípad vážnych životných udalostí, akými sú choroby, úrazy či smrť. Poistiť sa ale po prekonaní onkohematologického ochorenia býva často veľmi komplikované. Pacienti sa cítia v podstate nepoistiteľní. Na to, ako to aktuálne u nás poistkami vyzerá, sa pozreli naše kolegyne a pripravili pre vás krátky článok.

 

Životné poistenie vzniká na základe uzatvorenej a podpísanej poistnej zmluvy. Poistená
osoba (v našom prípade onkohematologický pacient) si pomocou životného poistenia poisťuje
riziká a udalosti, ktoré môžu nastať. Tie sa poisťujú podľa presne stanovených zmluvných
podmienok definovaných v poistnej zmluve. Každá zmluva je individuálna.
Životné poistenie môže byť na kritické choroby, krytie invalidity, hospitalizácie, úraz, úmrtie
a iné. Na všetko sa teraz poisťuje zvlášť a všetko má vlastnú sadzbu. Porovnávať poistenie sa
dá na základe ceny, rozsahu poistenia, čakacích dôb, karenčných dôb (minimálna lehota
liečby/PN/hospitalizácie), ale aj na základe výluky z poistenia, vstupného a výstupného veku
do poistenia, oznamovacej povinnosti poisteného v prípade poistnej udalosti, možnosti
indexácie poistenia, denného odškodného atď. https://slavomirmolnar.sk/2018/06/18/zivotne-poistenie-porovnanie-recenzie-skusenosti/,https://spetko.blog.sme.sk/c/366861/velke-porovnanie-zivotneho-poistenia.html 

Prostredníctvom elektronickej a osobnej komunikácie s poisťovňami sme zisťovali možnosti poistenia
pacientov s uvedenou diagnózou. Naše odporúčania sme zhrnuli do nasledovných bodov.

1. Pre porovnanie poistenia odporúčame kontaktovať obchodných zástupcov poisťovní (aktuálne je u nás už viac ako 10 poisťovní poskytujúcich životné poistnie), ktorí s vami môžu uzatvoriť návrh poistnej zmluvy podľa vašich predstáv.
Zdravotný dotazník je povinnou prílohou zmluvy.
2. Následne medicínske oddelenie posúdi možnosti poistenia podľa dodaného návrhu a
prípadných dožiadaných kópií lekárskych správ.
3. Je možné, že vzniknú obmedzenia, výluky, prípadne aj celkové odmietnutie klienta.
V prípade, že klient nebude súhlasiť, zmluvu nepodpíše.

Na základe našich praktických skúseností uvádzame

 • každá poisťovňa k životnému poisteniu pristupuje individuálne. V princípe, aj keď nás
  (pacientov) štát bude brať ako vyliečených (v remisii), poisťovňa nás môže poistiť, ale
  na naše ochorenie a všetky ochorenia s tým súvisiace, prípadne všetko, čo je naviazané
  na naše ochorenie priamo i nepriamo, dá poisťovňa do výluky,
 • je možné predpokladať, že poisťovne nepoistia onkochoroby, ale niektoré kritické
  ochorenia individuálne poistiť môžu, napr. srdcovocievne choroby. Poisťovňa nás teda
  môže poistiť, ale budeme pre ňu predstavovať rizikovú osobu a môže nám dať
  niektoré poistenie za oveľa vyššiu sadzbu ako je zvyčajné. Aj takzvaní nepoistiteľní
  môžu byť poistení, ale v prípade poistenej smrti sa zrealizuje výplata nízkej poistnej
  sumy pri vysokej mesačnej platbe poistného,
 • iné onkologické ochorenie a poistka – to, že druhé onkologické ochorenie nesúvisí
  s prvým, sa nedá ľahko dokázať. Všeobecne sa to už berie ako predispozícia. Keď
  človek rakovinu dostal raz, môže aj druhýkrát.

Možnosť poistenia pre onkohematologických pacientov existuje. Je to poistenie na úrazy a
smrť úrazom. Uvedené poistenie Vám ponúkne každá poisťovňa, lebo pravdepodobnosť, že
človek zomrie na úraz, je nízka.
Na záver ešte jedna dôležitá informácia — ak človek poberá čo i len čiastočný invalidný
dôchodok, nikto ho všeobecne nepoistí. Invalidný dôchodok by mu museli najskôr odobrať
a následne pri posudzovaní by sa vychádzalo zo správy, ktorú napísal posudkový lekár, ktorý
invalidný dôchodok odoberal. Podľa všeobecných obchodných podmienok (nemenovanej
poisťovne) je každá osoba, ktorej klesla schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac
ako 41 %, nepoistiteľná, výnimkou je spomínané úrazové poistenie.

 

Mgr. Jolana Madigárová Kubišová
Mgr. Ing. Nikoleta Puchá, PhD

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Stretnutie v Košiciach
Nasledujúci článok
Svetový deň povedomia o lymfóme

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.