fbpx

Hodnotenie lieku YESCARTA

Milí spolupacienti, pozitívnou správou je, že na hematoonkologické ochorenia , prichádzajú priebežne na Slovensko nové lieky. Na ich kategorizáciu je však treba veľa rôznych procesov a preto NIHO ( Národný…
Milí spolupacienti,
pozitívnou správou je, že na hematoonkologické ochorenia , prichádzajú priebežne na Slovensko nové lieky.
Na ich kategorizáciu je však treba veľa rôznych procesov a preto NIHO ( Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve) hodnotí v súčastnosti liek YESCARTA ( axicabtagene ciloleucel).
Tento liek sa používa na liečbu DLBCL ( difúzny veľkobunkový lymfóm) a HGBL ( lymfóm B-pôvodu vysokého stupňa.
Úctivo prosíme vás, ktorí sa liečite, alebo ste boli liečení liekom YESCARTA, aby ste sa nám prihlásili na známe kontakty poradna@lyl.sk , 0905 875 789.
Vaše odpovede na pár otázok , ktoré vám v súvislosti s užívaním tohoto lieku položíme, sú v procese hodnotenia veľmi dôležité.
Vopred srdečne ďakujeme. Tím LyL

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Milí spolupacienti a príbuzní, pozývamé vás na edukačno-relaxačný pobyt
Nasledujúci článok
50. ročnik EBMT kongresu

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.