fbpx

Chceme vedieť váš názor!

Chceme vedieť váš názor! Bol vám alebo niekomu z vašich milovaných diagnostikovaný lymfóm alebo CLL? Je jedno, či to bolo nedávno alebo niekoľko rokov dozadu, chceme poznať váš názor. Každé…

Chceme vedieť váš názor!

Bol vám alebo niekomu z vašich milovaných diagnostikovaný lymfóm alebo CLL? Je jedno, či to bolo nedávno alebo niekoľko rokov dozadu, chceme poznať váš názor.

Každé dva roky,  Lymphoma Coalition – celosvetová sieť pacientských organizácii zahájila medzinárodný prieskum medzi pacientami s lymfómom a CLL, ich rodinami, priateľmi a opatrovateľmi.  Dnes, v roku 2020 máte jedinečnú príležitosť podeliť sa s vašou životnou skúsenosťou s týmto ochorením.

Informácie získané z dotazníka budú použité na lokálnej aj medzinárodnej úrovni na:

  • zlepšenie podporných služieb pre pacientov a ich rodiny,
  • obhajovanie práv a potrieb pacientov,
  • poskytnú významné fakty a štatistiky z pohľadu pacientov.

Ako príklad použitia dát si môžete pozrieť Európsku správu rozdelenú podľa krajín z prieskumu v roku 2018 alebo Správu s názvom Lymphoma Care in Europe: Ongoing Exploration of Disparities in Care (Zdravotná starostlivosť pri lymfómoch v Európe:  Skúmanie nerovností v zdravotnej starostlivosti).

Na Slovensku sme z prieskumu v roku 2018 vytvorili Správa z prieskumu_2018, ktorú sme prezentovali na viacerých podujatiach pre lekárov, médiá aj širokú verejnosť.

Prosím vyplňte nasledujúci prieskum online tu https://www.lymphomacoalition.org/gps2020 do 11. marca 2020.

Dotazník je dostupný v 19 jazykoch, aj v slovenskom jazyku a jeho vyplnenie vám bude trvať približne 20-35 minút (v prípade pacienta) a 10 minút ( v prípade rodinného príslušníka alebo opatrovateľa).

Dotazník je anonymný a všetky informácie sú dôverné.

Ďakujeme.

Tím Lymfoma Slovensko

Zdieľať

Predchádzajúci článok
Lymfoma nástenný kalendár 2020
Nasledujúci článok
Stanovisko k prijímaniu nových členov do FB skupiny Lymfom priatelia

Vaša podpora je dôležitá

Vďaka nej dokážeme pacientom poskytnúť dôležité informácie a rady a obhajovať ich práva a potreby.