Ochorenie

Typy ochorenia, liečba a život pacienta po liečbe.

Lymfóm je všeobecný výraz pre rakovinu – zhubné nádorové ochorenie lymfatického systému. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť nekontrolovateľné bunkové delenie lymfoidných buniek, ktoré sú zodpovedné za imunitný systém človeka.
Lymfóm je najčastejším hematologicko onkologickým ochorením a tretím najčastejším detským onkologickým ochorením. Podľa odhadu Lymfómovej koalície sa na celom svete ročne diagnostikuje približne 350 000 nových prípadov lymfómu, na Slovensku je to cca 510 prípadov.
Lymfómy (podobne ako ostatné nádory) vznikajú v dôsledku genetických zmien v pôvodne normálnych bunkách. U väčšiny pacientov sa príčina lymfómu nedá zistiť.

Viac sa o typoch a liečbe lymfómov dočítate TU

Leukémie patria do skupiny chorôb, ktoré vznikajú nadmernou a nekontrolovanou produkciou leukocytov, teda bielych krviniek, ktoré sú súčasťou bunkovej zložky krvi. Leukocyty sú zodpovedné za viaceré reakcie v tele, najmä imunitné, zápalové, bunkovú odpoveď, odpoveď na protilátky a čistiacu funkciu tela pomocou lymfocytov.  Pri leukémií dochádza k množeniu tzv. „hemopoetickej bunky“, teda prekurzorovej bunky, ktorá je zodpovedná za vznik jednotlivých elementov bielej rady.  Opakom leukémie je  nadmerný počet červených krviniek (erytrocytóza), pri ktorej dochádza ku množeniu červenej rady krvných elementov.  Tento typ choroby je menej častý.

Leukémie rozdeľujeme na základe typu postihnutej bunky na myeloidnú (myelocytovú, myeloblastovú) a lymfoidnú (lymfoblastová, lymfocytová) leukémiu.   Podľa priebehu ochorenia sa leukémie delia na akútnechronické.  Medzi bunky myeloidné radíme leukocyty (neutrofily, bazofily, eozinofily, monocyty), k bunkám lymfoidným patria lymfocyty (T, B, prirodzené zabíjače – NK bunky. )

Leukémie podobne ako lymfómy majú viaceré možné dôvody vzniku, nakoľko vznikajú približne podobnou cestou, aj keď problém nastane na iných úrovniach vývoja bielych krvných elementov. Medzi najčastejšie radíme :

  • Dedičnosť
  • Rodinný výskyt
  • Genetické poruchy
  • Vírusové infekcie ( Vírus ľudskej T-bunkovej leukémie/lymfómu – HLTV I. )
  • Ionizujúce žiarenie
  • Chemické karcinogény
  • Fajčenie  
  • Lieky
  • Nedostatočná imunitná odpoveď  – imunodeficiencia
  • Autoimunitné choroby