Ochorenie

Typy ochorenia, liečba a život pacienta po liečbe.

Lymfóm je všeobecný výraz pre rakovinu – zhubné nádorové ochorenie lymfatického systému. Pod týmto pojmom si môžeme predstaviť nekontrolovateľné bunkové delenie lymfoidných buniek, ktoré sú zodpovedné za imunitný systém človeka.
Lymfóm je najčastejším hematologicko onkologickým ochorením a tretím najčastejším detským onkologickým ochorením. Podľa odhadu Lymfómovej koalície sa na celom svete ročne diagnostikuje približne 350 000 nových prípadov lymfómu, na Slovensku je to cca 510 prípadov.
Lymfómy (podobne ako ostatné nádory) vznikajú v dôsledku genetických zmien v pôvodne normálnych bunkách. U väčšiny pacientov sa príčina lymfómu nedá zistiť.

Ako sa diagnostikuje lymfóm?

Diagnóza môže byť spoľahlivo stanovená len na základe vyšetrenia biopsie (rozboru) tkaniva, ktoré je infikované rakovinovými bunkami. Najčastejšie lymfatickej uzliny, ktorá je už na pohmat zväčšená. 
Viac…

Typ lymfómu a štádium ochorenia

Existuje viac než 60 typov lymfómov. Presné stanovenie typu ochorenia, stupňa agresivity a štádia je veľmi dôležité – pomáha definovať rastový vzorec lymfómových buniek a určiť vhodnú liečbu. Viac… 

Môžu dostať lymfóm aj deti?

9 až 10 % nádorových ochorení u detí a mladistvých tvoria Non-Hodgkinove lymfómy. Ide o tretí najčastejší typ nádorov v tejto vekovej kategórii. NHL postihuje 2 až 3 krát častejšie chlapcov než dievčatá. Viac…

Kde sa môžem liečiť a čo sa opýtať lekára?

Na Slovensku existuje niekoľko špecializovaných liečebných centier, kde sa venujú liečbe onkohematologických ochorení, teda aj lymfómov a leukémii. Je dôležité opýtať sa vášho lekára na všetky informácie, ktoré chcete a potrebujete vedieť. Viac..

Ako sa budem liečiť?

Cieľom je zmenšiť počet poškodených buniek, úplne ich z tela eliminovať a zabrániť ich nekontrolovateľnému množeniu. Podľa typu lymfómu a ďalších ukazovateľov lekár zvolí liečbu šitú na mieru. Viac…

Aké sú nežiadúce účinky liečby?

Chemoterapia má veľa nežiaducich účinkov, mnohé z nich sú našťastie zriedkavé. U žiadneho pacienta sa nevyskytujú všetky nežiaduce účinky súčasne. Viac…

Čo sa deje po ukončení liečby ? 

Po ukončení liečby  Váš ošetrujúci onkológ stanoví nasledujúce kroky, medzi ktoré patrí, ako často budete musieť absolvovať pravidelné kontroly. Tie sú nesmierne dôležité pri sledovaní Vášho zdravotného stavu. Viac…

Svetový deň lymfómu 2017_1