Pozvánka na workshop pacientov

Lymfoma Slovensko organizuje 18. septembra 2017 v Bratislave workshop pre onkohematologických pacientov. Témou budú malé svojpomocné pacientské skupiny a ako v rámci nich riešiť problémy počas a po liečbe.

Účasť na workshope je na pozvánku.

Program:

9.00 – 9.30
Príchod a privítanie účastníkov/coffee break

9.30 – 9.45
Život s onkohematlogickým ochorením 
Róbert Virag, motivačný príbeh pacienta s MCL po transplantácii

9.45 – 10.05
Vytvorenie a vedenie malých svojpomocných pacientskych skupín 
Liga proti rakovine

10.05 – 10.20
Prestávka/ Coffee break

10.20 – 10.50
Diskusie pacientov v skupinkách podľa diagnóz (1.myelóm, 2. leukémie, 3. hodgkinov lymfóm a DLBCL, 4. folikulový lymfóm)

10.50 – 11.20
Prezentácia výsledkov diskusie

11.20 – 11.30
Záver a zhodnotenie workshopu

Miesto: hotel Lindner, Metodova 4, Bratislava (nákupné centrum CENTRAL)

Svoju záväznú účasť prosíme potvrdiť najneskôr do 10. septembra na oz@lymfom.sk