Chronické leukémie

Chronické leukémie sú na rozdiel od akútnych leukémií v krvi prítomné dozreté leukocyty, prípadne neskoršie štádia rastu. Nehovoríme teda už o blastoch ako je tomu pri akútnych leukémiách.  Chronické leukémie, ako už z názvy vyplýva, majú dlhodobý priebeh, čo pre pacienta znamená, že ochorenie nie je také drastické a telo sa postupne snažilo kompenzovať túto poruchu a prispôsobiť sa jej. Práve z tohto dôvodu majú chronické leukémie lepší priebeh a lepšiu prognózu ako ich akútne formy.  

Medzi chronické leukémie radíme :

  1. CML – Chronická myelocytová leukémia
  2. CLL – Chronická lymfocytová leukémia
  3. Chronické lymfoidné leukémie
    3.1. Prolymfocytová leukémia z B buniek

3.2.  HCL – Hairy cell leukemia – Vlasatobunková leukémia  

3.3. Prolymfocytová leukémia z T buniek

3.4. Chornická leukémia z veľkých granulárnych lymfocytov ( LGL)

3.5. T bunková leukémia ( Lymfóm dospelých) HLTV-1 pozitívna