Život po ochorení

Po ukončení liečby  Váš ošetrujúci onkológ stanoví nasledujúce kroky, medzi ktoré patrí, ako často budete musieť absolvovať pravidelné kontroly. Tie sú nesmierne dôležité pri sledovaní Vášho zdravotného stavu. Cieľom týchto kontrolných vyšetrení je sledovať nie len,  či sa Vám ochorenie nevracia, ale aj akékoľvek možné pretrvávajúce vedľajšie účinky liečby. Rovnako  je schopný vyšetreniami odsledovať aj rozvoj iných možných maligných procesov vo Vašom organizme.

Intervaly kontrol závisia od celkového zdravotného stavu. Je veľmi dôležité tieto termíny dodržiavať. Štandardné intervaly bývajú:

Rok od ukončenia liečby Frekvencia kontroly
  1. rok
1 x za 2-3 mesiace
  1. rok
1x za 3-6 mesiacov
  1. rok a  viac rokov
1 x ročne
Čo je predmetom kontroly ? 

Počas pravidelných kontrol sa robia krvné testy a v závislosti od celkového stavu pacienta aj ďalšie vyšetrenia srdca, štítnej žľazy či pľúc. Vzhľadom na vysoký počet pacientov v remisii je cieľom prehliadok aj predchádzanie, resp. včasná diagnostika tzv. sekundárnych nežiaducich účinkov liečby. Pokiaľ sa Vám v dobe medzi pravidelnými prehliadkami objavia symptómy alebo vyskytnú problémy, ktoré vás trápia, dohodnite si kontrolu u vášho lekára čo možno najskôr.

Keď sa ochorenie vráti

Ak sa ochorenie po dosiahnutí kompletnej remisie vráti, hovoríme o relapse. K relapsu najčastejšie dochádza v priebehu 2 rokov od navodenia kompletnej remisie (môže sa tak stať aj neskôr). Lymfómy sa zvyknú vracať na rovnakých miestach, v ktorých sa pred liečbou vytvorili, ale môžu sa vytvoriť i na nových miestach. Špeciálnou liečbou sa v takomto prípade dá dosiahnuť kompletná remisia alebo celkové vyliečenie.

Ak dôjde k relapsu, lekár nasadí tzv. záchrannú chemoterapiu, prípadne odporučí autológnu transplantáciu krvotvorných buniek.  Ide  o transplantáciu krvných buniek od samotného pacienta.  Posledné klinické štúdie ukázali, že je účinnejšia ako samotná záchranná chemoterapia. Táto forma transplantácie je výhodnejšia, nakoľko nie je nutné zháňať iných, vhodných darcov (vtedy ide o allogénnu transplantáciu). Krtvotvorné bunky sa odoberú, zmrazia a sú tak vhodné na použitie v čase, kedy ste pripravený na ich využitie.