Nežiadúce účinky liečby

Chemoterapia

Chemoterapia má veľa nežiaducich účinkov, mnohé z nich sú našťastie zriedkavé. U žiadneho pacienta sa nevyskytujú všetky nežiaduce účinky súčasne. Pri hodnotení rizika chemoterapie je vždy potrebné vziať do úvahy riziko, ktoré hrozí ak pacient nebude liečený. Kým veľa pacientov s indolentnými lymfómami môže byť mesiace alebo roky sledovaných bez liečby alebo s minimálnou liečbou ( Watch and Wait alebo Sledovať a čakať ), neliečené agresívne lymfómy vedú k úmrtiu počas niekoľkých týždňov či mesiacov. Aj inovatívne lieky majú svoje nežiadúce účinky, preto je dôležité pred začatím liečby sa opýtať svojho lekára, čo možno očakávať a ako tieto nežiadúce účinky efektívne manažovať.

O možných nežiadúcich účinkoch chemoterapie sa dočítate tu…

Rádioterapia

Radi by sme zdôraznili, že ide o nežiaduce účinky liečebne užívaného žiarenia. Žiarenie z röntgenových vyšetrení alebo z rádioaktívnych látok, ktoré sa podávajú pri vyšetreniach, sú zanedbateľné.

O najčastejších nežiadúcich účinkoch liečebnej rádioterapie sa dočítate tu…