Liečba

Hlavná myšlienka liečby je v podstate jednoduchá. Cieľom je zmenšiť počet poškodených buniek, úplne ich z tela eliminovať a zabrániť ich nekontrolovateľnému množeniu.
Tak ako u mnohých iných ochoreniach, je nesmierne dôležitá včasná diagnostika, ktorá by mohla urýchliť liečenie v prípade pozitívneho nálezu.

Liečbu lekári zvyčajne začínajú, až keď sa príznaky dajú zaradiť do tretieho či štvrtého stupňa Rai stupnice, prípadne stupňa C podľa Binetovej stupnice. Lekár hodnotí aktivitu choroby aj podľa ostatných príznakov. V niektorých prípadoch je možné liečbu začať aj v menej pokročilých prípadoch podľa Rai (I., II.) alebo Bineta (B) v prípade progresie alebo prítomnosti jedného znaku aktivity ochorenia (napr. splenomegália alebo lymfadenopatia, nočné potenie, chudnutie a podobne). Terapiu a jej načasovanie má v rukách váš ošetrujúci lekár.

Nie vždy je však nutné začať s liečbou, najmä u niektorých indolentných lymfómov. V takýchto prípadoch lekár navrhne metódu Sledovať a čakať. Neznamená  to, že pacienta nechce liečiť, alebo že sa vzdáva. V sledovaní sú často pacienti, ktorých príznaky sú znesiteľné a neprekážajú im v živote alebo sa choroba ešte dostatočne nerozvinula. Počas takéhoto sledovacieho obdobia pacient chodí na pravidelné kontroly a hlási lekárovi akékoľvek zmeny stavu.

Chemoterapia

Chemoterapia je základom liečby, ktorej základ je v liečbe cytostatikami, ktoré zastavujú rast nádorových buniek. Pomáha ničiť rakovinové bunky, no zároveň s nimi môže poškodzovať aj tie zdravé. Je podávaná perorálne (tabletová forma) aj intravenózne ( aplikovaním do žíl, spravidla injekčne) .

Biologická liečba

Liečba pomocou monoklonových protilátok sa podáva väčšinou s chemoterapiou alebo kortikoidmi. Monoklonálna protilátka je imunoglobulín, ktorá pochádza z produkcie jedného klonu aktivovaných B lymfocytov po styku s konkrétnym antigénnym typom v našom organizme. Ide o lieky, ktoré obsahujú účinnú látku rituximab, alemtuzumab, ofatumumab alebo obinutuzumab.

Inhibítory signálnych dráh

Ide o novú cielenú terapiu , ktorá predstavuje nový spôsob liečby. Funguje na princípe blokády prenosu signálov vnútri rakovinových buniek, čím vyvoláva ich zánik. Pozitívom okrem samotnej liečby a zvyšovania období bez príznakov choroby sú menšie vedľajšie účinky  v porovnaní s chemoterapiou. Ide o lieky, ktoré obsahujú účinnú látku ibrutinib alebo idelalisib.

Transplantácia kostnej drene

Jedinou možnosťou vyliečenia je transplantovanie kostnej drene spolu s kmeňovými bunkami od vhodného, zdravého darcu . Keďže je však spojená so závažnými komplikáciami, lekári ju odporúčajú najmä mladším pacientom s nepriaznivými ukazovateľmi CLL.

Ožarovanie

Podanie liečby môže prehĺbiť poruchu imunity. Dôvodom je ničenie takmer všetkých buniek nášho organizmu, teda aj tých zdravých. Nakoľko sú bunky pre telo potrebné, súčasne je zahájená aj podporná terapia (napr. aplikácia rastových faktorov krvotvorby, transfúzna liečba a pod.). Táto liečba je dôležitá na zvládnutie príznakov pri málokrvnosti, poklese bielych krviniek a krvných doštičiek. Pri komplikáciách zo samotného ochorenia je súčasťou terapie aj liečba infekcií antibiotikami, protivírusovými či protiplesňovými liekmi alebo imunoglobulínmi (protilátky izolované z ľudskej krvnej plazmy).
Pri CLL lekári odporúčajú veľmi výnimočne a v kritických situáciách, napríklad keď sa rozbujnené biele krvinky nahromadia na jednom alebo dvoch miestach a vytvárajú rastúce nádory.

Disciplína pacienta v užívaní liekov je základom efektívnej liečby a prevencie rozvoja ochorenia.