Diagnostika lymfómu

Ako sa diagnostikuje lymfóm?

Diagnóza môže byť spoľahlivo stanovená len na základe vyšetrenia biopsie (rozboru) tkaniva, ktoré je infikované rakovinovými bunkami. Najčastejšie lymfatickej uzliny, ktorá je už na pohmat zväčšená.

Základné vyšetrenie pozostáva aj z odberu krvi, nakoľko lymfocyty sa v krvi bežne nachádzajú a sú jedným z typov bielych krviniek ( leukocytov). Nachádzajú sa v krvi v počte 05 – 1 tisíc v 1 mm3. Ak je táto hodnota lymfocytov v krvnom obraze zvýšená a nedochádza ku zápalovým ochoreniam v tele pacienta, môžeme z týchto hodnôt vysloviť podozrenie na zvýšenú bunkovú aktivitu lymfocytov a teda potencionálné podozrenie na vznik rakoviny.

Vyšetrenie periférnej krvi je dostatočné pre stanovenie diagnózy lymfómu typu ALL a CLL.
Pokročilejším vyšetrením je biopsia kostnej drene, ktorá nám umožní rozlíšiť stupeň ochorenia, nakoľko dochádza ku zmenšenej krvotvorbe.
Pre zistenie infiltrácie a rozšírenia nádorových buniek je nutné podrobiť pacienta klinicko-biochemickým a elektroforetickým vyšetreniam. Pri podozrení na rozšírenie do centrálnej nervovej sústavy je nutné vykonať aj vyšetrenie mozgového moku (likvoru) .
K pomocným zobrazovacím metódam však neodmysliteľne patrí CT ( počítačová tomografia) , PET ( pozitrónová emisná tomografia )vyšetrenie gáliom.

Pri rôznych podtypoch lymfómov sa môžu vykonať aj ďalšie vyšetrenia. Viac…