Centrá pre liečbu

TOTO JE ZOZNAM OTÁZOK, KTORÉ SA MÔŽEM OPÝTAŤ SVOJHO LEKÁRA.

Nasledujúce špičkové pracoviská sa špecializujú na rôzne aspekty malígnych lymfómov:

Národný onkologický Ústav,
Klenová 1, 833 10 Bratislava

http://www.nou.sk/sk/uvod

 

Oddelenie onkologickej genetiky,
Klenová 1, 833 10 Bratislava

http://www.nou.sk/sk/nou/kliniky-a-oddelenia/13_oddelenie-lekarskej-genetiky

 

Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP sv. Cyrila a Metoda,

Petržalka, Bratislava

http://www.unb.sk/klinika-hematologie-a-transfuziologie-lfuk-szu-a-unb/

 

Onkologický ústav sv. Alžbety,

Heydukova 10, Bratislava

http://www.ousa.sk/sk/titulna-stranka-ousa

 

Hematologické oddelenie FNsP F.D. Roosevelta,
Banská Bystrica

http://www.fnspbb.sk/index.php/hematologicke-oddelenie

 

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN,
Martin

https://www.unm.sk/klinika-hematologie-transfuziologie

 

Ústav patologickej anatómie a Konzultačné centrum bioptických ochorení krvotvorby JLF UK a MFN,
Martin

https://www.unm.sk/ustav-patologickej-anatomie

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/vedecko-pedagogicke-pracoviska/kliniky-a-ustavy/ustav-patologickej-anatomie/

 

Klinika hematológie a onkohematológie FNsP,
Tr. SNP 1, Košice

http://www.fnlp.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=45

 

Východoslovenský onkologický ústav,
Rastislavova 43, Košice

http://vou.sk/