Informačné kartičky u vášho onkohematológa

Chcete mať kontaktné údaje na naše združenie vždy poruke, napr. v peňaženke? Malé informačné kartičky budú dostupné u vášho onkohematológa, ak sa zúčastnil odborného kongresu Lymfómové fórum 2019.

V prípade, že ich Váš onkohematológ nemá, dajte mu na nás kontakt (oz@lymfom.sk) a my ich radi pošleme.